The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054649
Titel: The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women
Författare: Kangaspunta, Tia
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054649
http://hdl.handle.net/10138/191163
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Mellanösternstudier
Middle Eastern Studies
Lähi-idän tutkimus
Abstrakt: Arabikevään vallankumoukset toivat monia muutoksia Tunisiassa ja Egyptissä, joissa kummassakin pitkään hallinneet presidentit syöstiin vallasta. Myös naisten asema koki muutoksia, ja tarkastelen pro gradu -tutkielmassani näitä muutoksia lainsäädännön, politiikan ja yhteiskunnallisen aseman kautta käyttäen Valentine Moghadamin teoriaa, jossa vallankumoukset jaotellaan tasa-arvoistaviksi (emancipatory) tai patriarkaalisiksi (patriarchal). Moghadamin teorian lisäksi olen käyttänyt muiden tutkijoiden tekstejä arabikeväästä ja naisten asemasta, sekä kansainvälisten organisaatioiden (esim. YK) raportteja naisten aseman kehityksestä, joiden perusteella olen koonnut tilannetta kuvastavia tilastoja. Tunisia siirtyi vallankumouksen jälkeen demokraattiseen järjestelmään, jossa naisten määrä parlamentissa on lisääntynyt. Myös lainsäädäntöä on muokattu naisille edullisemmaksi. Vaikka seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt, naisten yhteiskunnallinen asema ei ole kärsinyt merkittävästi, vaikka ongelmiakin edelleen on. Egypti taas siirtyi demokraattisesti valitusta islamistihallinnosta autoritaariseen armeijan valtaan. Lainsäädäntö ei ole muuttunut merkittävästi positiivisemmaksi naisille, eikä heidän määränsä parlamentissa ole juurikaan kasvanut. Naisten asema yhteiskunnassa kärsi merkittävästi seksuaalisen väkivallan lisäännyttyä vallankumouksien aikana ja niiden jälkeen. Näistä syistä olen tullut siihen tulokseen, että Tunisia voidaan kategorisoida tasa-arvoistavaksi vallankumoukseksi ja Egypti patriarkaaliseksi.
Subject: vallankumoukset
vallankumousteoria
naisten asema
Egypti
Tunisia
arabikevät


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kangaspunta_Tia_Pro Gradu_2017.pdf 1.628Mb PDF Granska/Öppna
Attachment 1_Statistics.xlsx 27.51Kb Microsoft Excel Granska/Öppna
Attachment 2_Gender Outcomes.xlsx 13.34Kb Microsoft Excel Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post