The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor.author Kangaspunta, Tia
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706054649
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191163
dc.description.abstract Arabikevään vallankumoukset toivat monia muutoksia Tunisiassa ja Egyptissä, joissa kummassakin pitkään hallinneet presidentit syöstiin vallasta. Myös naisten asema koki muutoksia, ja tarkastelen pro gradu -tutkielmassani näitä muutoksia lainsäädännön, politiikan ja yhteiskunnallisen aseman kautta käyttäen Valentine Moghadamin teoriaa, jossa vallankumoukset jaotellaan tasa-arvoistaviksi (emancipatory) tai patriarkaalisiksi (patriarchal). Moghadamin teorian lisäksi olen käyttänyt muiden tutkijoiden tekstejä arabikeväästä ja naisten asemasta, sekä kansainvälisten organisaatioiden (esim. YK) raportteja naisten aseman kehityksestä, joiden perusteella olen koonnut tilannetta kuvastavia tilastoja. Tunisia siirtyi vallankumouksen jälkeen demokraattiseen järjestelmään, jossa naisten määrä parlamentissa on lisääntynyt. Myös lainsäädäntöä on muokattu naisille edullisemmaksi. Vaikka seksuaalinen ahdistelu on lisääntynyt, naisten yhteiskunnallinen asema ei ole kärsinyt merkittävästi, vaikka ongelmiakin edelleen on. Egypti taas siirtyi demokraattisesti valitusta islamistihallinnosta autoritaariseen armeijan valtaan. Lainsäädäntö ei ole muuttunut merkittävästi positiivisemmaksi naisille, eikä heidän määränsä parlamentissa ole juurikaan kasvanut. Naisten asema yhteiskunnassa kärsi merkittävästi seksuaalisen väkivallan lisäännyttyä vallankumouksien aikana ja niiden jälkeen. Näistä syistä olen tullut siihen tulokseen, että Tunisia voidaan kategorisoida tasa-arvoistavaksi vallankumoukseksi ja Egypti patriarkaaliseksi. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject vallankumoukset fi
dc.subject vallankumousteoria fi
dc.subject naisten asema fi
dc.subject Egypti fi
dc.subject Tunisia fi
dc.subject arabikevät fi
dc.title The Patriarchy Strikes Back : The Arab Spring Revolutions in Tunisia and Egypt and Their Effects on Women en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Mellanösternstudier sv
dc.subject.discipline Middle Eastern Studies en
dc.subject.discipline Lähi-idän tutkimus fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706054649

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kangaspunta_Tia_Pro Gradu_2017.pdf 1.628Mb PDF View/Open
Attachment 1_Statistics.xlsx 27.51Kb Microsoft Excel View/Open
Attachment 2_Gender Outcomes.xlsx 13.34Kb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record