Una vaina bacana : Actitudes lingüísticas hacia las palabras distintivas dominicanas a través de la música urbana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054575
Title: Una vaina bacana : Actitudes lingüísticas hacia las palabras distintivas dominicanas a través de la música urbana
Author: Mahlamäki, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: esp
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054575
http://hdl.handle.net/10138/191173
Thesis level: master's thesis
Discipline: Spansk filologi
Spanish Philology
espanjalainen filologia
Abstract: Dominikaanisessa tasavallassa puhuttu espanjan kielen varieteetti eroaa muista hispaanisten maiden varieteeteista kaikilla kielen osa-alueilla, joista yksi on sanasto. Dominikaanilainen varieteetti sisältää paljon sanoja, jotka tekevät siitä omalaatuisen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa otetaan selvää siitä, mitä nämä Dominikaanisen tasavallan espanjalle tyypilliset sanat ovat. ”Tyypillisillä sanoilla” tarkoitetaan tutkimuksessa sanoja, joita käytetään dominikaanilaisessa varieteetissa, mutta joilla ei ole samaa merkitystä standardiespanjassa tai jotka eivät esiinny siinä lainkaan. Tutkimuksen toisessa osassa tutkitaan kielellisiä asenteita tyypillisiä dominikaanilaisia sanoja kohtaan. Kohderyhminä ovat dominikaanilaiset ja Dominikaanisessa tasavallassa asuva muu espanjankielinen väestö. Lisäksi tutkitaan vaikuttavatko ikä ja sukupuoli dominikaanilaisten asenteisiin sanoja kohtaan. Kielellisten asenteiden osalta tutkimus pohjautuu Orlando Alban ajatuksiin siitä, että dominikaanilaiset ovat pessimistisiä omaa kulttuuriaan kohtaan. Tutkimushypoteesi on, että dominikaanilaisten pessimismi heijastuu asenteisiin tyypillisiä sanoja kohtaan. Lisäksi oletetaan, että ei-dominikaanilaisten asenne näitä sanoja kohtaan ei ole yhtä pessimistinen kuin dominikaanilaisten. Tyypillisten dominikaanilaisten sanojen tutkimiseen käytetään aineistona Dominikaanisen tasavallan urbaania musiikkia, dembow’ta. Ensin sanat identifioidaan 45 kappaleen sanoituksista, minkä jälkeen ne analysoidaan ja niiden joukosta valitaan 30 yleisesti Dominikaanisessa tasavallassa käytettyä. Kielelliset asenteet kyseisiä sanoja kohtaan pyritään paljastamaan kyselyn avulla. Lisäksi kysely käsittelee yleisesti asenteita dembow’ta kohtaan ja sitä, miten asenteet tyypillisiä sanoja kohtaan peilautuvat dominikaanilaisten kielelliseen identiteettiin. Olettamus on, että sanat muodostavat tärkeän osan dominikaanilaisten kielellistä identiteettiä, vaikka asenteet niitä kohtaan olisivat negatiivisia. Kyselyn tulokset paljastavat selvästi, että asenteet sekä tyypillisiä sanoja että dembow’ta kohtaan ovat hyvin negatiivisia. Ei-dominikaanilaisten asenteet ovat kuitenkin jonkin verran positiivisempia kuin dominikaanilaisten, mistä voidaan päätellä, että dominikaanilaisten erityinen negatiivisuus johtuu pessimistisestä asenteesta omaa kulttuuria kohtaan. Tyypilliset sanat ja dembow eivät siis herätä juurikaan ylpeyttä dominikaanilaisten keskuudessa, mutta kun niitä tarkastellaan dominikaanilaisen kulttuurin ja identiteetin näkökulmasta, asenteet muuttuvat huomattavasti myönteisimmiksi. Vaikka dominikaanilaisen varieteetin tyypillisiin sanoihin itsessään suhtaudutaan kielteisesti, ne muodostavat tärkeän osan dominikaanilaisten kielellistä identiteettiä, sillä dominikaanilaiset ilmaisevat dominikaanilaisuuttaan sanojen kautta.
Subject: dembow
Dominikaaninen tasavalta
Dominikaanisen tasavallan espanja
sosiolingvistiikka
kielelliset asenteet
kielellinen identiteetti
urbaani musiikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mahlamaki_Kaisa_Progradu_2017.pdf 1.797Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record