Ollakko vai eikö olla lastentarhanopettaja? : Valmistumisvaiheen lastentarhanopettajien työelämään siirtymistä suuntaavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074793
Title: Ollakko vai eikö olla lastentarhanopettaja? : Valmistumisvaiheen lastentarhanopettajien työelämään siirtymistä suuntaavat tekijät
Author: Harjula, Emmiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074793
http://hdl.handle.net/10138/191194
Thesis level: master's thesis
Abstract: In Finland there has been a lack of qualified kindergarten teachers for a long time. International research on newly qualified teachers has shown that feelings of insufficiency and insecurity are common and the induction phase in the workplace can be a vulnerable time for novice teachers. This study examines what kind of factors affect kindergarten student teachers professional development and job commitment. There were three research questions: (1) Which factors affect the career choice of becoming kindergarten teacher? 2) Which factors affect students work engagement during the early childhood teacher education? (3) Which factors affect students job commitment after the early childhood teacher education? This study is part of the University of Helsinki's study "Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla". 14 of the essays used as research data in this qualitative study were collected from the kindergarten student teachers of the University of Helsinki during their last practice. The data was analyzed using content analysis. The results of the study showed that the occupational calling to work with children and events in life such as having a child are linked to kindergarten student teachers carrier choice. Early childhood teacher education created reflection but there should be more practicum experiences. Findings indicated that the practice periods appear to be highly influential for professional development. During the critical incidents there were usually another kindergarten teacher present. Temporary post as a kindergarten teacher during the education increased insecurity about job commitment. Resources, problems on work descriptions, lack of kindergarten teachers, job esteem and salary level decreased work engagement. Students felt that they need support during induction. Feeling of resilience seemed to link with the desire to continue to the profession. The results of this study can be used to develop kindergarten teachers work conditions and promote the early childhood teacher education and induction into the working life.Suomessa on ollut jo pitkään pulaa lastentarhanopettajista. Kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että siirryttäessä työelämään noviisiopettajilla epävarmuuden tunteet ovat yleisiä. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli ymmärtää, millaisilla tekijöillä on vaikutusta valmistumisvaiheen lastentarhanopettajan valintaan siirtyä ammattiin. Tutkimusongelmia oli kolme: (1) Mitkä tekijät suuntaavat valintaa lastentarhanopettajan ammattiin ennen koulutusta? (2) Mitkä tekijät koulutuksen aikana ovat yhteydessä motivaatioon siirtyä lastentarhanopettajan työhön? (3) Mitkä lastentarhanopettajan työhön liittyvät tekijät ovat yhteydessä valmistumisvaiheessa olevan lastentarhanopettajan motivaatioon siirtyä lastentarhanopettajan työhön? Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusaineistona oli 14 esseetä, jotka kerättiin Helsingin yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen päättöharjoittelua suorittaneilta opiskelijoilta. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston "Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla" -tutkimushanketta. Tulosten mukaan lastentarhanopettajilla koulutusvalintaa suuntasivat kutsumus lasten kanssa työskentelyyn ja elämäntapahtumat kuten lasten saanti. Varmalla opiskeluvalinnalla oli yhteyttä motivaatioon siirtyä lastentarhanopettajan työhön koulutuksen jälkeen. Koulutus vahvisti ammatillista reflektiota ja pedagogista ajattelua ja työn imu kasvoi erityisesti harjoitteluiden aikana. Epävarmuudentunteita lisäsivät vähäiset käytännön kokemukset sekä sijaisuudet kesken koulutuksen. Reflektiiviset keskustelut sekä tuki toiselta lastentarhanopettajalta koulutuksen aikana vahvistivat työhön kiinnittymistä. Epävarmuutta työelämään siirtymisestä lisäsivät päiväkodin työolot, jotka koettiin pääsääntöisesti heikoiksi resurssien, suunnittelukäytäntöjen, epäselvän työnjaon, kollegiaalisen tuen puutteen, arvostuksen ja palkkauksen vuoksi. Myös työilmapiirillä ja tuen saannilla oli vaikutuksia alalla pysymiseen. Merkitystä vastavalmistuvan lastentarhanopettajan työhön siirtymiselle on pärjäävyyden kokemuksella ja sillä, millaiseksi hän arvioi pätevyytensä suhteessa lastentarhanopettajan työhön. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa lastentarhanopettajien työolojen sekä varhaiskasvatuksen koulutuksen ja induktiovaiheen tukimuotojen kehittämisessä.
Subject: induktiovaihe
lastentarhanopettaja
työhön kiinnittyminen
opettajankoulutus
ammatillinen kehittyminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record