Varhaiskasvatustaan kehittämään pyrkivien kuntien kasvatusnäkemykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074764
Title: Varhaiskasvatustaan kehittämään pyrkivien kuntien kasvatusnäkemykset
Alternative title: The visions of education of municipalities which have efforts to develop their early childhood education
Author: Räihä, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074764
http://hdl.handle.net/10138/191215
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja selvittää miten varhaiskasvatuksen kehittämiseen suunnattua valtionavustusta hakeneiden kuntien ja kuntayhtymien hakemukset sijoittuvat Opetushallituksen asettamiin hakua ohjanneisiin teemoihin ja millaisia käsityksiä valtionavustuksen hakijoilla on varhaiskasvatuksen ajankohtaisista kehittämisen kohteista. Vastaavaa varhaiskasvatukseen suunnattua valtionavustushakua ei ole aiemmin ollut, joten tutkimukseni on toistaiseksi ainutkertainen. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa ajankohtaisina pidetyistä varhaiskasvatuksen kehittämisen kohteista. Tutkimus sisältää sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen piirteitä ja on tyypiltään tapaustutkimuksen luonteinen yhden hankerahoituksen hakemusten kokonaiskartoitus. Tutkimuksen kohteena olivat Opetushallituksen valtionavustushakemukset, jotka kohdistuivat varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Tutkimusaineistoni koostui valtionavustushakemuksista, joille oli myönnetty avustusta. Hakemusasiakirjoja oli yhteensä 86, joista 76 oli suomenkielistä ja 10 ruotsinkielistä. Tiedonhankinnan menetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen nähtiin tärkeämmäksi kuin pedagogiikan johtamisen kehittäminen. Toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisessä keskeiseksi nousi erityisesti lapsen osallisuuden ja toimijuuden kehittäminen sekä sen jälkeen pedagogisten työtapojen kehittäminen. Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ovat haastaneet hakijoita pohtimaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja sen kehittämisen tarpeita. Varhaiskasvatuksen tutkimuksen osuus kehittämisen lähtökohtana näyttäytyi suhteellisen pienenä.The purpose of this study was to describe, analyse and determine how the applications of municipalities take places in themes placed by Finnish National Agency for Education which leads the search of government subsidy of developing Early Childhood Education (ECE). The second purpose was to determine the current visions of municipalities of developing their ECE. It was the first time when ECE has possibility to apply for this kind of government subsidy and because of that this study is unique at this moment. With this study we can have information of the current visions of developing ECE. This study includes the features of quantitative and qualitative research and it is like a case study. The research subjects were the applications of government subsidy of developing ECE. The data of this study was the applications which had received the government subsidy. The data consists of 86 applications, 76 Finnish ones and 10 Swedish ones. The content analysis was the method of the data collection. According to results the developing of the culture and pedagogy of ECE were seen more important than the developing of the pedagogical leadership. Developing of participation and agency were seen most important and after them were seen developing of pedagogical methods. National core curriculum for early childhood education 2016 has challenged applicants to reflect their culture of ECE and the need of developing. Research of ECE like basis of developing was quite small.
Subject: varhaiskasvatus
pedagogiikka
toimintakulttuuri
pedagoginen johtaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record