Varhaiskasvatustaan kehittämään pyrkivien kuntien kasvatusnäkemykset

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Räihä, Riikka
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191215
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja selvittää miten varhaiskasvatuksen kehittämiseen suunnattua valtionavustusta hakeneiden kuntien ja kuntayhtymien hakemukset sijoittuvat Opetushallituksen asettamiin hakua ohjanneisiin teemoihin ja millaisia käsityksiä valtionavustuksen hakijoilla on varhaiskasvatuksen ajankohtaisista kehittämisen kohteista. Vastaavaa varhaiskasvatukseen suunnattua valtionavustushakua ei ole aiemmin ollut, joten tutkimukseni on toistaiseksi ainutkertainen. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa ajankohtaisina pidetyistä varhaiskasvatuksen kehittämisen kohteista. Tutkimus sisältää sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen piirteitä ja on tyypiltään tapaustutkimuksen luonteinen yhden hankerahoituksen hakemusten kokonaiskartoitus. Tutkimuksen kohteena olivat Opetushallituksen valtionavustushakemukset, jotka kohdistuivat varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Tutkimusaineistoni koostui valtionavustushakemuksista, joille oli myönnetty avustusta. Hakemusasiakirjoja oli yhteensä 86, joista 76 oli suomenkielistä ja 10 ruotsinkielistä. Tiedonhankinnan menetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen nähtiin tärkeämmäksi kuin pedagogiikan johtamisen kehittäminen. Toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisessä keskeiseksi nousi erityisesti lapsen osallisuuden ja toimijuuden kehittäminen sekä sen jälkeen pedagogisten työtapojen kehittäminen. Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ovat haastaneet hakijoita pohtimaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja sen kehittämisen tarpeita. Varhaiskasvatuksen tutkimuksen osuus kehittämisen lähtökohtana näyttäytyi suhteellisen pienenä. fi
dc.description.abstract The purpose of this study was to describe, analyse and determine how the applications of municipalities take places in themes placed by Finnish National Agency for Education which leads the search of government subsidy of developing Early Childhood Education (ECE). The second purpose was to determine the current visions of municipalities of developing their ECE. It was the first time when ECE has possibility to apply for this kind of government subsidy and because of that this study is unique at this moment. With this study we can have information of the current visions of developing ECE. This study includes the features of quantitative and qualitative research and it is like a case study. The research subjects were the applications of government subsidy of developing ECE. The data of this study was the applications which had received the government subsidy. The data consists of 86 applications, 76 Finnish ones and 10 Swedish ones. The content analysis was the method of the data collection. According to results the developing of the culture and pedagogy of ECE were seen more important than the developing of the pedagogical leadership. Developing of participation and agency were seen most important and after them were seen developing of pedagogical methods. National core curriculum for early childhood education 2016 has challenged applicants to reflect their culture of ECE and the need of developing. Research of ECE like basis of developing was quite small. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject pedagogiikka fi
dc.subject toimintakulttuuri fi
dc.subject pedagoginen johtaminen fi
dc.title Varhaiskasvatustaan kehittämään pyrkivien kuntien kasvatusnäkemykset fi
dc.title.alternative The visions of education of municipalities which have efforts to develop their early childhood education en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074764

Files in this item

Files Size Format View
Valmisgradu.pdf 566.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record