Concepts of courage according to Finnish students from preschool to high school and the conceptualization of courage in different age groups

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074757
Julkaisun nimi: Concepts of courage according to Finnish students from preschool to high school and the conceptualization of courage in different age groups
Tekijä: Lepola, Heini
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074757
http://hdl.handle.net/10138/191241
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Tiivistelmä: In this study we investigate the concepts of courage according to Finnish students of different ages, how the conceptualization of courage develops in different age-groups, how the thin boundary between courage and foolhardiness appears in the students' interpretations, and how one can learn courage. The emphasis is on students' own life-world phenomena experiences and interpretations. Our unique data consists of applied storycrafting interviews with 6 to 7-year-old preschoolers and school essays written by students in age groups of 11 to 12, 15 to 16 and 16 to 18-years. The data has been collected in southern Finland. The study is a qualitative study with a narrative approach and phenomenography. Applying both data-driven and theory-driven content analysis, we have classified our findings from different age-groups into four main categories: (a) the role of fear in courage, (b) the concepts of courage as physical, psychological, social and moral courage, (c) the development of conceptualization of courage through age and (d) the thin boundary between courage and foolhardiness. The emphasis is on describing and interpreting students' concepts and conceptualization of courage and relate our findings on the umbrella conceptualization of courage by Rate et al. (2007). We also view students' interpretations on how courage feels like and what emotions are related to it, wether they think that courage can be cultivated and what it is that students think enables one to learn courage. Social context and relationships of students in different ages emerge as important factors on their reflection of courage.Tutkimme tässä tutkimuksessa eri ikäisten suomalaisten oppilaiden käsityksiä rohkeudesta, kuinka rohkeuskäsitys kehittyy eri ikäryhmissä, kuinka oppilaat tulkitsevat rajan rohkeuden ja uhkarohkeuden välillä ja kuinka oppilaat ajattelevat, että rohkeutta voi oppia. Tarkoitus on tutkia oppilaiden omia käsityksiä ja kokemuksia rohkeudesta. Aineisto on kerätty kirjoitelmien muodossa eri ikäisiltä oppilailta esikoulusta lukioon. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytetään fenomenografista ja narratiivista lähestymistapaa. Aineiston analyysissä on käytetty sisällönanalyysia ja tutkimusaineisto on analysoitu sekä aineisto- että teoriapohjaisesti. Sisällönanalyysin pohjalta olemme luokitelleet tutkimustulokset neljään luokkaan, jotka ovat (a) pelon rooli rohkeuskäsityksissä, (b) fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja moraalinen rohkeus, (c) rohkeuskäsityksen rakentuminen eri ikäryhmissä, ja (d) rohkeuden suhde uhkarohkeuteen. Tarkoituksena on kuvailla oppilaiden omia käsityksiä rohkeudesta sekä suhteuttaa käsityksiä aiempaan rohkeuden tutkimukseen.
Avainsanat: courage
fear
foolhardiness
social pressure
positive psychology
character strengths
an umbrella conceptualization
mindset
qualitative and narrative study


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot