Urheiluseurassa kasvatetaan – muutakin kuin lihaksia : liikuntakasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen Tapanilan Erä -salibandyseurassa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074736
Julkaisun nimi: Urheiluseurassa kasvatetaan – muutakin kuin lihaksia : liikuntakasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen Tapanilan Erä -salibandyseurassa
Toissijainen nimi: Education in sport club – more than training : The realization of pedagogical objectives in Tapanilan Erä floorball club
Tekijä: Kettunen, Anni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074736
http://hdl.handle.net/10138/191242
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: The aim of this Master's thesis is to uncover how the the coaches of Tapanilan Erä floorball club support improvement of physical, mental and social objectives of 7 – 12 –years old players. I also examine how Tapanilan erä floorball club's action plan is shown in action and what kind of motivation atmosphere exist in practise. This work is based on my previous bachelor's thesis The realization of pedagogical objectives in the action plans of floorball clubs. My bachelor's thesis has been shown that Tapanilan Erä floorball club has the most mentions of physical, sosioemotional and mental objectives in action plan. My master's thesis is a case study and the analysis is conducted by ethnographic research method. Four coaches took apart to this research. Material was gathered by observing practise and interviewing the coaches after salibandypractices. I also used Tapanilan Erä floorball club's action plan in this master's thesis. Results has been shown that Tapanilan Erä's coaches are supporting players physical improvement. The practises are well organized and effective. Mental and social objectives are known but only few of the coaches used the methods in their practises. The physical objectives of Tapanilan Erä floorball club's action plan are shown in practise. On of the goals of Tapanilan Erä's action plan were cheering and inspiring. Only two of the coaches were showing those goals in their work. The most of the practises contained motivational atmosphere. This work is provided for those sports clubs which want to confirm their role in education, when mentioning emotional skills and social skills.Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin Tapanilan Erä -salibandyseuran valmentajat tukevat 7–12 -vuotiaiden junioripelaajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä käytännön ohjaustilanteissa. Lisäksi tutkin sitä, miten Tapanilan Erän kirjallinen toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä ja mikä motivaatioilmasto harjoitustapahtumassa vallitsee. Tutkimukseni perustuu aiempaan kandidaatintutkielmaani Liikuntapedagogisten tavoitteiden toteutuminen salibandyseurojen toimintasuunnitelmissa. Aiempi kanditutkielmani osoittaa, että Tapanilan Erässä huomioidaan eniten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosioemotionaalista kehitystä tukevia tekijöitä. Tämän takia valitsin Tapanilan Erän tutkimukseni kohteeksi. Tutkimukseni on monimenetelmällinen tapaustutkimus. Tutkimukseeni osallistui neljä päävalmentajaa Tapanilan Erä -salibandyseuran 7–12 –vuotiaiden juniorijoukkueista. Keräsin tutkimusaineiston havainnoimalla valmentajien ohjaustoimintaa salibandyharjoituksissa. Havainnoin yhteensä neljä tuntia. Haastattelin myös jokaista valmentajaa seuraamieni salibandyharjoitusten jälkeen. Lisäksi hyödynsin kanditutkielmassa käyttämääni Tapanilan Erän kirjallista toimintasuunnitelmaa. Analysoin keräämäni aineiston teemoittelun avulla. Tutkimukseni perusteella Tapanilan Erän päävalmentajat tukivat lapsen perusmotorista kehitystä salibandyharjoituksissa. Valmentajien ohjaamat harjoitukset ovat tehokkaasti organisoituja ja monipuolisia. Lajitaitoja tuettiin eniten vanhempien pelaajien joukkueissa. Psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukevat tekijät tiedostettiin, mutta vain osa valmentajista onnistui tuomaan niitä harjoitustapahtumaansa. Tapanilan Erän kirjallinen toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä fyysistä kehitystä tukevien tekijöiden osalta. Tapanilan Erän kirjallisessa toimintasuunnitelmassa korostettiin kannustamista ja innostamista. Ainoastaan kahden valmentajan ohjaustoiminnassa näkyi näitä elementtejä. Harjoitustapahtumien motivaatioilmasto oli pääosin tehtäväsuuntautunutta, mihin saattoi vaikuttaa tutkimuksen ajankohta, kun kilpailukausi oli ohi. Tutkimukseni antaa arvokasta tietoa urheiluseuroille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa lapsen psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukevaan suuntaan. Jotta junioriharrastajat jatkaisivat liikuntaharrastusta vielä murrosiän jälkeenkin, voitaisiin valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittää esimerkiksi seuran järjestämien koulutusten avulla.
Avainsanat: urheiluseura
salibandy
toimintasuunnitelma
liikuntakasvatukselliset tavoitteet
motivaatioilmasto


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot