Urheiluseurassa kasvatetaan – muutakin kuin lihaksia : liikuntakasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen Tapanilan Erä -salibandyseurassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kettunen, Anni
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074736
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191242
dc.description.abstract The aim of this Master's thesis is to uncover how the the coaches of Tapanilan Erä floorball club support improvement of physical, mental and social objectives of 7 – 12 –years old players. I also examine how Tapanilan erä floorball club's action plan is shown in action and what kind of motivation atmosphere exist in practise. This work is based on my previous bachelor's thesis The realization of pedagogical objectives in the action plans of floorball clubs. My bachelor's thesis has been shown that Tapanilan Erä floorball club has the most mentions of physical, sosioemotional and mental objectives in action plan. My master's thesis is a case study and the analysis is conducted by ethnographic research method. Four coaches took apart to this research. Material was gathered by observing practise and interviewing the coaches after salibandypractices. I also used Tapanilan Erä floorball club's action plan in this master's thesis. Results has been shown that Tapanilan Erä's coaches are supporting players physical improvement. The practises are well organized and effective. Mental and social objectives are known but only few of the coaches used the methods in their practises. The physical objectives of Tapanilan Erä floorball club's action plan are shown in practise. On of the goals of Tapanilan Erä's action plan were cheering and inspiring. Only two of the coaches were showing those goals in their work. The most of the practises contained motivational atmosphere. This work is provided for those sports clubs which want to confirm their role in education, when mentioning emotional skills and social skills. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin Tapanilan Erä -salibandyseuran valmentajat tukevat 7–12 -vuotiaiden junioripelaajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä käytännön ohjaustilanteissa. Lisäksi tutkin sitä, miten Tapanilan Erän kirjallinen toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä ja mikä motivaatioilmasto harjoitustapahtumassa vallitsee. Tutkimukseni perustuu aiempaan kandidaatintutkielmaani Liikuntapedagogisten tavoitteiden toteutuminen salibandyseurojen toimintasuunnitelmissa. Aiempi kanditutkielmani osoittaa, että Tapanilan Erässä huomioidaan eniten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosioemotionaalista kehitystä tukevia tekijöitä. Tämän takia valitsin Tapanilan Erän tutkimukseni kohteeksi. Tutkimukseni on monimenetelmällinen tapaustutkimus. Tutkimukseeni osallistui neljä päävalmentajaa Tapanilan Erä -salibandyseuran 7–12 –vuotiaiden juniorijoukkueista. Keräsin tutkimusaineiston havainnoimalla valmentajien ohjaustoimintaa salibandyharjoituksissa. Havainnoin yhteensä neljä tuntia. Haastattelin myös jokaista valmentajaa seuraamieni salibandyharjoitusten jälkeen. Lisäksi hyödynsin kanditutkielmassa käyttämääni Tapanilan Erän kirjallista toimintasuunnitelmaa. Analysoin keräämäni aineiston teemoittelun avulla. Tutkimukseni perusteella Tapanilan Erän päävalmentajat tukivat lapsen perusmotorista kehitystä salibandyharjoituksissa. Valmentajien ohjaamat harjoitukset ovat tehokkaasti organisoituja ja monipuolisia. Lajitaitoja tuettiin eniten vanhempien pelaajien joukkueissa. Psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukevat tekijät tiedostettiin, mutta vain osa valmentajista onnistui tuomaan niitä harjoitustapahtumaansa. Tapanilan Erän kirjallinen toimintasuunnitelma toteutuu käytännössä fyysistä kehitystä tukevien tekijöiden osalta. Tapanilan Erän kirjallisessa toimintasuunnitelmassa korostettiin kannustamista ja innostamista. Ainoastaan kahden valmentajan ohjaustoiminnassa näkyi näitä elementtejä. Harjoitustapahtumien motivaatioilmasto oli pääosin tehtäväsuuntautunutta, mihin saattoi vaikuttaa tutkimuksen ajankohta, kun kilpailukausi oli ohi. Tutkimukseni antaa arvokasta tietoa urheiluseuroille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa lapsen psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukevaan suuntaan. Jotta junioriharrastajat jatkaisivat liikuntaharrastusta vielä murrosiän jälkeenkin, voitaisiin valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittää esimerkiksi seuran järjestämien koulutusten avulla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject urheiluseura fi
dc.subject salibandy fi
dc.subject toimintasuunnitelma fi
dc.subject liikuntakasvatukselliset tavoitteet fi
dc.subject motivaatioilmasto fi
dc.title Urheiluseurassa kasvatetaan – muutakin kuin lihaksia : liikuntakasvatuksellisten tavoitteiden toteutuminen Tapanilan Erä -salibandyseurassa fi
dc.title.alternative Education in sport club – more than training : The realization of pedagogical objectives in Tapanilan Erä floorball club en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074736

Files in this item

Files Size Format View
Kettunen_Anni_0 ... utkielma_Huhtikuu_2017.pdf 1.234Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record