Maahanmuuttajataustaisten nuorten resurssit ja toisen asteen koulutusvalinnat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074763
Title: Maahanmuuttajataustaisten nuorten resurssit ja toisen asteen koulutusvalinnat
Author: Noori, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074763
http://hdl.handle.net/10138/191253
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This thesis examines what five second-generation immigrants talk about their school choices and educational paths. Immigration-related concepts and theories and studies about young people's resources, educational paths, school success and school choices are as a theoretical framework. The study material is the interview data of five second-generation immigrants. The study material has been produced by Transition and education trajectories of the immigrant youth –research project. The material is read biographically. The biographical abstracts have been written about the second generation immigrants' interviews. The resources are searched from the abstracts. Research questions are: How second-generation immigrants talk about their educational paths and school choices as a part of their lifes? What kind of resources young people use when they make their school choices? Results have shown that, the more resources young people have, the better they can make their school choices. The support and opinions of family members are important for young people. Young people emphasize their own activity when making the school choices. The importance of the practical resources, as well as the resources of habit and practice, are emphasized in young people's speech. Also the resources of meaning and symbol can be found in their speech.Tässä tutkielmassa tarkastellaan viiden maahanmuuttajataustaisen nuoren puhetta koulutuspolusta ja -valinnoista. Tutkielman teoreettisena kehyksenä ovat maahanmuuttoon ja resursseihin liittyvät käsitteet sekä teoriat ja tutkimukset, jotka liittyvät maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolkuun, koulutusvalintoihin ja koulumenestykseen. Tutkielman aineistona on viiden maahanmuuttajataustaisen nuoren haastattelupuhe, joka on tuotettu Transitions and educational trajectories of immigrant youth –hankkeessa. Aineistoa tarkastellaan elämänkerrallisen luennan avulla. Nuorten haastattelupuheista on kirjoitettu elämänkerralliset tiivistelmät, joiden avulla tarkastellaan nuorten resursseja valintojen tekemisessä. Tutkimuskysymykset ovat: Miten maahanmuuttajataustaiset nuoret puhuvat koulutuspoluistaan ja koulutusvalinnoistaan osana elämäänsä? Millaisia resursseja nuoret hyödyntävät koulutusvalintoja tehdessään? Tutkimuksen tuloksena on havaittu, että mitä enemmän resursseja nuorilla on käytettävissä, sitä paremmin nuoret pystyvät tekemään koulutusvalintoja. Perheiden kannustus ja mielipide on nuorille tärkeää. Nuoret korostavat omaa aktiivisuuttaan koulutusvalintaa tehdessä. Nuorten puheessa korostuu etenkin käytännön resurssien merkitys sekä tapojen ja käytäntöjen resurssit, mutta myös symbolisia resursseja on nähtävissä.
Subject: maahanmuuttajataustaiset nuoret
koulutusvalinta
toisen asteen opinnot
elämänkerrallinen tiivistelmä
resurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VALMIS GRADU.pdf 715.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record