Lasten maitovalmisteiden kulutus ja maidontuotannon ja -prosessoinnin muutokset Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705174152
Title: Lasten maitovalmisteiden kulutus ja maidontuotannon ja -prosessoinnin muutokset Suomessa
Author: Koivusaari, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705174152
http://hdl.handle.net/10138/191295
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsteknologi
Food Technology
Elintarviketeknologia
Abstract: Maidontuotanto Suomessa on muuttunut viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana. Maitokarjaroduissa, lehmien ruokinnassa, maidon keräilyssä ja kuljetuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Myös maitovalmisteiden prosessointi on kehittynyt. Lisäksi maitovalmisteita kulutetaan nykyään eri tavoin kuin ennen. Esimerkiksi rasvattoman maidon ja juustojen kulutus on lisääntynyt, kun taas maidon kokonaiskulutus on vähentynyt huomattavasti. Tässä maisterintutkielmassa luokiteltiin DIPP (Diabetes Prediction And Prevention) -ravintotutkimuksessa kerätyn aineiston maitovalmisteet homogenointi- ja kuumennuskäsittelyn mukaan. Luokkien luonnissa ajateltiin kuumennuksen tai homogenoinnin vaikutusta maidon proteiineihin ja rasvaan. Luokittelu tehtiin kirjallisuuteen sekä teollisuuden esittämiin tietoihin perustuen. Maitovalmisteet luokiteltiin homogenointitiedon mukaan johonkin seuraavista ryhmistä: homogenoitu, homogenoimatosn, rasvaton; ja kuumennuskäsittelytiedon mukaan johonkin seuraavista ryhmistä: normaalisti pastöroitu tai sitä lievemmin lämpökäsitelty, korkeapastöroitu <100°C:ssa, korkeapastöroitu tai steriloitu ≥100°C:ssa. Kuuden kuukauden ikäisten (n=1305), yksivuotiaiden (n=1513) ja kolmivuotiaiden (n=1326) lasten maitovalmisteiden kulutusta tarkasteltiin sekä klassista päivitettyä DIPP-ravintotutkimuksessa käytettyä maitovalmisteiden luokittelua että uusia prosessointiluokitteluja käyttäen. Lasten todettiin kuluttavan erityisesti ensimmäisen ikävuotensa aikana runsaasti korkeissa lämpötiloissa prosessoituja maitovalmisteita. Kuuden kuukauden ikäiset lapset kuluttivat eniten korkeapastöroituja tai steriloituja ≥100°C:ssa ja homogenoituja maitovalmisteita. Taustamuuttujat kuten imetys, äidin koulutus ja lasten asuinseutu (Pohjois-Pohjanmaa/Pirkanmaa) olivat yhteydessä maitovalmisteiden kulutukseen sekä klassista että prosessointiluokittelua käytettäessä. Tämä tutkielma tuo uutta tietoa lasten maitovalmisteiden kulutuksesta. Prosessointiin perustuvaa luokittelua voidaan käyttää myös jatkotutkimuksissa, kun tarkastellaan, voiko jollakin tietyllä tavalla käsiteltyjen maitovalmisteiden kulutuksella olla yhteys tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen.Milk production in Finland has changed during the latest decades. There are significant changes in cattle breeding, cattle feeding, milk collecting and transportation. Also processing of milk products has been developed. In addition, milk products are consumed in a different way than before. For example the consumption of fat-free milk and cheeses has increased whereas overall consumption of milk has decreased. In this master’s thesis milk products of DIPP (Diabetes Prediction And Prevention) nutrition study were classified based on their homogenization and heat-treatment. Creating the classification, the effects of heat-treatment or homogenization on milk proteins and fat globules were considered. The classification was done using information provided by literature and by major dairy manufacturers. Milk products were classified in one of the following groups based on the homogenization information: homogenized, non-homogenized, fat-free; and in one of the following groups based on the heat-treatment information: normally pasteurized or milder heat treatment, high pasteurized at < 100°C, high pasteurized or sterilized at ≥100°C. Milk consumption of children at the age of 6 months (n=1305), 1 year (n=1513) and 3 years (n=1326) was observed using both the updated classical DIPP - milk product classification and the newly created processing based classifications. It was observed that children used a lot of strongly heated milk-based products especially during their first year. At the age of six months mostly high pasteurized or sterilized at ≥100°C and homogenized milk products were used. Background variables such as breastfeeding, mother’s education and children’s living area (Pohjois-Pohjanmaa/ Pirkanmaa) were associated with milk product consumption both when using classical and process based classifications. This study introduces new information about children’s milk product consumption. The process based classification can also be used later when observing whether consumption of some specific kind of milk products can lead to appearance of type 1 diabetes.
Subject: maito
maitovalmisteet
maidontuotanto
maidonkulutus
pastörointi
homogenointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koivusaari_ProGradu_2017.pdf 1.505Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record