Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304268
Julkaisun nimi: Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen
Tekijä: Nahkala, Lotta
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304268
http://hdl.handle.net/10138/191303
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen tavaramerkkilain alueellisia ulottuvuuksia internetissä. Tutkielman tarkoituksena on laatia suuntaviivat rajat ylittävän tavaramerkkiloukkausväitteen ratkaisemiseksi tilanteessa, jossa loukkaavaksi väitettyä tunnusta on käytetty ainoastaan verkossa. Tutkimuksessa pyritään tarkentamaan niiden olosuhteiden tunnusmerkkejä, jotka tekevät tunnuksen käytöstä verkossa Suomen lain nojalla Suomessa suojattua tavaramerkkiä loukkaavaa. Tarkastelun alla ovat muun muassa tavaramerkin käyttö internetsivuilla markkinoinnissa, sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa, verkkotunnuksissa ja avainsanoissa. Tutkielman pohjana ovat toimineet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä WIPO:n tavaramerkkien käyttöä internetissä koskeva ohjeistus. Kysymystä tarkastellaan suomalaisen tuomioistuimen näkökulmasta, ja fokuksessa ovat nimenomaan suomalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvaa loukkausta koskevat väitteet. Tavaramerkkiriidan niin sanotun kotimaan määrittämiseen liittyvät olennaisesti tuomiovaltasäännökset, minkä johdosta niitä on käsitelty lyhyesti. Lainvalinnalla on puolestaan olennainen merkitys kansainvälisliitännäisen tavaramerkkiriidan lopputuloksen kannalta, joten tutkimuksessa analysoidaan lyhyesti myös kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista johdettavia lainvalintasääntöjä. Tutkielman tarkoituksena on tutkia tavaramerkin olemukseen kiinteästi liittyvää territoriaalisuutta modernissa kontekstissa. Yleisesti hyväksytyn tulkinnan syventämisen lisäksi tutkielmassa käsitellään myös territoriaalisuuden kritiikkiä erityisesti internetnäkökulmasta.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lotta Nahkala gradu.pdf 612.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot