Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Nahkala, Lotta
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201705304268
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191303
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen tavaramerkkilain alueellisia ulottuvuuksia internetissä. Tutkielman tarkoituksena on laatia suuntaviivat rajat ylittävän tavaramerkkiloukkausväitteen ratkaisemiseksi tilanteessa, jossa loukkaavaksi väitettyä tunnusta on käytetty ainoastaan verkossa. Tutkimuksessa pyritään tarkentamaan niiden olosuhteiden tunnusmerkkejä, jotka tekevät tunnuksen käytöstä verkossa Suomen lain nojalla Suomessa suojattua tavaramerkkiä loukkaavaa. Tarkastelun alla ovat muun muassa tavaramerkin käyttö internetsivuilla markkinoinnissa, sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa, verkkotunnuksissa ja avainsanoissa. Tutkielman pohjana ovat toimineet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä WIPO:n tavaramerkkien käyttöä internetissä koskeva ohjeistus. Kysymystä tarkastellaan suomalaisen tuomioistuimen näkökulmasta, ja fokuksessa ovat nimenomaan suomalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvaa loukkausta koskevat väitteet. Tavaramerkkiriidan niin sanotun kotimaan määrittämiseen liittyvät olennaisesti tuomiovaltasäännökset, minkä johdosta niitä on käsitelty lyhyesti. Lainvalinnalla on puolestaan olennainen merkitys kansainvälisliitännäisen tavaramerkkiriidan lopputuloksen kannalta, joten tutkimuksessa analysoidaan lyhyesti myös kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista johdettavia lainvalintasääntöjä. Tutkielman tarkoituksena on tutkia tavaramerkin olemukseen kiinteästi liittyvää territoriaalisuutta modernissa kontekstissa. Yleisesti hyväksytyn tulkinnan syventämisen lisäksi tutkielmassa käsitellään myös territoriaalisuuden kritiikkiä erityisesti internetnäkökulmasta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dc.subject.discipline Commercial law en
dc.subject.discipline Handelsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705304268

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lotta Nahkala gradu.pdf 612.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record