Insamling av lokaliseringsuppgifter via mobilapplikationer

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304246
Title: Insamling av lokaliseringsuppgifter via mobilapplikationer
Author: Lammassaari, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304246
http://hdl.handle.net/10138/191312
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä- ja informaatio-oikeus
Communication and information law
Kommunikations- och informationsrätt
Abstract: I det alltmer digitaliserade samhället skapar mängden information och informationens rörlighet såväl möjligheter som utmaningar. Genom dagens teknologi kan man samla information i en helt ny omfattning och denna information kan även utnyttjas på ett sätt som inte tidigare skådats. Denna nya teknologi kan vara till nytta för individer men kan även utgöra nya typer av hot när det gäller skydd för ens privatliv. I samband med digitaliseringen och tillväxten av applikationsmarknaden, ökar användarnas personuppgifter som handelsvara. Detta har lett till att integritetsskyddet har blivit ett debatterat ämne gällande insamling och behandling av lokaliseringsuppgifter via smartphones. Många applikationer är gratis eller monetärt billiga, det egentliga priset för applikationen är personuppgifterna som man är tvungen att avslöja vid användning av den. Personuppgifter är attraktiva för analytiker och annonsörer: ju mer dessa lyckas samla personuppgifter på användarna, desto bättre kan man exempelvis profilera marknadsföring. Som utgångspunkt är fri tillgång till information nyttigt och möjliggör innovationer och ekonomisk tillväxt. Samtidigt riskerar en snabb och lätt användning av information att skapa stora hot mot personers skydd för privatliv. Telefonens förmåga att specificera ens exakta position och använda denna information för att erbjuda tjänster är praktiskt. Spårning av lokaliseringsuppgifter ger apputvecklare möjligheten att snabbt skapa användbara och personifierade program. Dessa är klart lockande för användarna, men de kommer med uppoffringar, smartphones och applikationerna kan upprätthålla en logg över var användaren varit och vad man gjort. Flera av dessa applikationer delar dessa uppgifter med tredje parter. När uppgifterna överförs till en tredje part, har användaren inte längre någon kontroll över dem. Samtidigt väcker det frågor kring vad som händer med dessa uppgifter, hur mycket integritet är man färdig att offra för att få skräddarsydda tjänster. Hur mycket kan dessa tjänsteleverantörer lära sig om sina användare och kan man undvika att detaljerade kartor över våra liv säljs till den högst bjudande? Eftersom många integritetsskyddade faktorer är starkt anknutna till platser eller händelser, kan samling av lokaliseringsuppgifter avslöja mycket om en individ. Eftersom mobiltelefonerna ofta är nära kopplade till sina ägare, kan man samla ägarens rörelsemönster och därigenom få extremt detaljerade insikter av en persons privatliv. Då man i numera sällan går någonstans utan sin mobiltelefon visar de ens plats så gott som hela tiden. Trots att dataskydd har diskuterats intensivt i Europa under de senaste åren, är bestämmelser om personlig integritet, i synnerhet när det gäller samling av lokaliseringsuppgifter via mobilapplikationer eller smartphones fortfarande under utveckling. Genom att analysera den rättsliga aspekten av insamling, behandling och skydd för smartphone användares lokaliseringsuppgifter med EU fokus, undersöker denna avhandling hot mot intrång i privatlivet och effektiviteten av relevant EU reglering för att tackla detta hot. Denna avhandling granskar dataskydd vid behandling av lokaliseringsuppgifter som personuppgifter. Avhandlingen granskar begreppet personuppgift samt om, och i hurudana situationer lokaliseringsuppgifter kan bli känsliga personuppgifter, samt hur detta ändrar grunden för behandlingen och hur det påverkar giltigheten och utsträckningen av den registrerades samtycke. För att kunna svara på dessa frågor utreds begreppet personuppgift och grunderna för insamling och behandling av personuppgifter, speciellt med betoning på den registrerades samtycke. Dessa frågor studeras främst med hänseende på den nya europeiska allmänna dataskyddsförordningen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record