Työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteen rikkomisesta syntyvä vahingonkorvausvastuu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304274
Title: Työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteen rikkomisesta syntyvä vahingonkorvausvastuu
Author: Nurmi, Hugo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705304274
http://hdl.handle.net/10138/191322
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan työntekijän yleistä lojaliteettivelvollisuutta täsmentäviä työsopimuslain kilpailukieltovelvoitetta ja työntekijän lakisääteisiä salassapitovelvoitteita, joista keskeisimmät löytyvät työsopimuslaista (TSL), rikoslaista (RL) ja laista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL). Lisäksi tarkastellaan työnantajan ja työntekijän välisiä kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti työntekijän kyseisten velvoitteiden rikkomisesta aikaisemmalle työnantajalle aiheutuva vahinko ja siitä mahdollisesti työntekijälle ja/tai tämän uudelle työnantajalle syntyvä vahingonkorvauskorvausvastuu. Toisin sanoen, milloin työntekijä rikkoo velvoitteitaan siten, että se aiheuttaa aikaisemmalle työnantajalle sellaista vahinkoa, joka työntekijän ja mahdollisesti uuden työnantajan on korvattava. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten vahinko korvataan. Työnantajalle aiheutuneen vahingon ja työntekijän velvoitteiden vastaisen toiminnan välisen syy-yhteyden näyttäminen toteen on vaikeaa. Kilpailevasta toiminnasta työntekijälle on syntynyt korvausvastuu ainoastaan tilanteissa, joissa työntekijä on harjoittanut kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa ja houkutellut aikaisemman työnantajansa asiakkaita oman yrityksensä asiakkaiksi. Työntekijän lakisääteisen salassapitovelvoitteen vastaisen toiminnan arviointi tulee usein ajankohtaiseksi kilpailevan toiminnan arvioinnin yhteydessä, koska työntekijä käyttää kilpailevassa toiminnassa monissa tapauksissa hyväkseen aikaisemman työnantajansa liike- ja ammattisalaisuuksia. Lakisääteisen salassapitovelvoitteen rikkomisesta on vastuussa työntekijän lisäksi se, jolle työntekijä ilmaisi liike- ja ammattisalaisuudet, mikäli tämä käyttää tai ilmaisee tietoja edelleen. Salassapitosopimuksen rikkomisesta aiheutuva korvausvastuu määräytyy sopimusvastuuta koskevien yleisten periaatteiden mukaan. Salassapitosopimuksen avulla työntekijän lakisääteistä salassapitovelvoitetta voidaan ajallisesti ja osittain myös sisällöllisesti laajentaa siitä, mitä se TSL:n SopMenL:n tai RL:n perusteella.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record