Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244224
Titel: Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena
Författare: Koskinen, Juha
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244224
http://hdl.handle.net/10138/191372
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstrakt: Lohkoketjuteknologia ja sen lohkoketjujen virtuaalikoneissa toteutettavat koodiin perustuvat älysopimukset ovat uudenlainen tapa tehdä sopimuksia. Suomen oikeusjärjestelmä tuntee useita tapoja tehdä sopimuksia, mutta tietoverkoissa ohjelmointiin perustuvat sopimusten tekemisen muodot eroavat tekstiin ja suulliseen sopimiseen perustuvista tavoista. Aikaisempi tutkimus alalta käsittelee verkkopalveluita ja sähköisiä sopimuksia ylipäänsä, mutta lohkoketjujen älysopimuksista ei ole vielä erityistä tutkimusta. Tutkielmassa tutkitaan mahdollisuuksia tehdä lohkoketjujen koodiin perustuvilla älysopimuksilla Suomen voimassaolevan oikeuden mukaisia päteviä sopimuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiantuntijapalvelusopimuksien yhteydessä esiin nouseviin kysymyksiin. Näitä ovat muun muassa anonymiteetti tai pseudonyymin käyttö sekä sopimusten solmimiseen ja muuttamiseen liittyvät ongelmat. Tutkielman metodi on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Sen mukaan uutta tietoa saadaan systematisoimalla voimassa olevaa oikeutta ja täyttämällä oikeuden aukkoa erilaisilla päättelymenetelmillä. Tutkielmassa sovellettavan argumentaatioteoriasuuntauksen mukaisesti erilaisia oikeuslähteitä käytetään kriittisesti ja monipuolisesti. Tutkielmassa selviää, että lohkoketjuteknologian ominaisuuksien seurauksena eräät älysopimusten piirteistä ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa Suomen velvoiteoikeuden kanssa. Suurimman haasteen aiheuttaa lohkoketjujen lähtökohtainen muuttumattomuus ja siitä seuraava oikeustoimien pysyvyys ja peruuttamattomuus. Perinteinen sopimusoikeus, joka esimerkiksi edellyttää sopimuksilta muutettavuutta olosuhteiden muuttuessa, on ristiriidassa itsensä automaattisesti toteuttavien ohjelmien sisäisen logiikan kanssa.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post