Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Koskinen, Juha
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201705244224
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191372
dc.description.abstract Lohkoketjuteknologia ja sen lohkoketjujen virtuaalikoneissa toteutettavat koodiin perustuvat älysopimukset ovat uudenlainen tapa tehdä sopimuksia. Suomen oikeusjärjestelmä tuntee useita tapoja tehdä sopimuksia, mutta tietoverkoissa ohjelmointiin perustuvat sopimusten tekemisen muodot eroavat tekstiin ja suulliseen sopimiseen perustuvista tavoista. Aikaisempi tutkimus alalta käsittelee verkkopalveluita ja sähköisiä sopimuksia ylipäänsä, mutta lohkoketjujen älysopimuksista ei ole vielä erityistä tutkimusta. Tutkielmassa tutkitaan mahdollisuuksia tehdä lohkoketjujen koodiin perustuvilla älysopimuksilla Suomen voimassaolevan oikeuden mukaisia päteviä sopimuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiantuntijapalvelusopimuksien yhteydessä esiin nouseviin kysymyksiin. Näitä ovat muun muassa anonymiteetti tai pseudonyymin käyttö sekä sopimusten solmimiseen ja muuttamiseen liittyvät ongelmat. Tutkielman metodi on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Sen mukaan uutta tietoa saadaan systematisoimalla voimassa olevaa oikeutta ja täyttämällä oikeuden aukkoa erilaisilla päättelymenetelmillä. Tutkielmassa sovellettavan argumentaatioteoriasuuntauksen mukaisesti erilaisia oikeuslähteitä käytetään kriittisesti ja monipuolisesti. Tutkielmassa selviää, että lohkoketjuteknologian ominaisuuksien seurauksena eräät älysopimusten piirteistä ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa Suomen velvoiteoikeuden kanssa. Suurimman haasteen aiheuttaa lohkoketjujen lähtökohtainen muuttumattomuus ja siitä seuraava oikeustoimien pysyvyys ja peruuttamattomuus. Perinteinen sopimusoikeus, joka esimerkiksi edellyttää sopimuksilta muutettavuutta olosuhteiden muuttuessa, on ristiriidassa itsensä automaattisesti toteuttavien ohjelmien sisäisen logiikan kanssa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Velvoiteoikeus fi
dc.subject.discipline Obligation law en
dc.subject.discipline Obligationsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705244224

Files in this item

Files Size Format View
gradu_lopullinen.pdf 706.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record