Islamistisen päähuivin käyttö työelämän yksityisellä sektorilla : Uskonnon tunnustaminen unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244220
Julkaisun nimi: Islamistisen päähuivin käyttö työelämän yksityisellä sektorilla : Uskonnon tunnustaminen unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä
Tekijä: Keller, Venla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244220
http://hdl.handle.net/10138/191388
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Eurooppaoikeus
European law
Europarätt
Tiivistelmä: Tutkielmassa käsitellään islamistisen päähuivin käyttöä työelämässä työnantajan ollessa yksityinen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten päähuivin käyttöön on EU-oikeudessa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä suhtauduttu, ja missä määrin näiden tuomioistuinten välillä vallitsee yhdenmukainen linja. Kysymykset siitä, missä määrin työntekijä voi ilmaista uskontoaan pukeutumisessaan sekä millä perusteilla työnantajalla on oikeus rajoittaa tätä vapautta, ovat erittäin tärkeitä. Tarkastelun keskiössä on, miten työntekijän oikeus ilmaista uskontoaan korreloi nykyisessä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa työnantajan oikeuksien kanssa, miten mahdollisessa ristiriitatilanteessa tulee menetellä ja minkälainen tasapaino näiden oikeuksien välillä on hyväksyttävää. Monikulttuurisen yhteiskunnan vuoksi aihe on ajankohtainen myös siksi, että unionin tuomioistuin antoi maaliskuussa 2017 kaksi ennakkoratkaisua koskien päähuivin käyttöä yksityisellä sektorilla. Ennakkoratkaisupyynnöt perustuivat olennaisilta osin direktiivin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, tulkintaan. Unionin tuomioistuimen antamat ennakkoratkaisut ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat siihen, miten asiaa tulee jatkossa kansallisesti tarkastella.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot