Rikoskonkurrenssin ratkaisuperusteiden tarkastelua erityisesti laillisuusperiaatteen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244226
Title: Rikoskonkurrenssin ratkaisuperusteiden tarkastelua erityisesti laillisuusperiaatteen näkökulmasta
Author: Kyllönen, Hilla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705244226
http://hdl.handle.net/10138/191404
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tutkimuksen aiheena on rikoskonkurrenssi eli rikosten yhtyminen. Rikoskonkurrenssiin kuuluvat kysymykset siitä, kattaako tekijän menettely yhtä useamman rikostunnusmerkistön sekä siitä, voidaanko tekijän katsoa rikkoneen tiettyä tunnusmerkistöä yhtä useamman kerran. Rikoskonkurrenssi on kotimaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa melko vähälle huomiolle jäänyt rikosoikeuden yleisten oppien osa-alue. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esille rikoskonkurrenssin merkitys sekä rikoskonkurrenssin asema osana rikosoikeutta ja sen yleisiä oppeja. Rikoskonkurrenssista ei ole laissa säännöksiä, minkä johdosta sen tulkinta on oikeustieteen ja -käytännön varassa. Rikoskonkurrenssin arviointikriteerit ovat korostuneen tunnusmerkistökohtaisia mutta myös konkreettisista teko-olosuhteista riippuvia, mikä tekee aiheesta niin tutkimuksen kuin koko rikoslainkäytön kannalta jokseenkin vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, minkälaisilla ratkaisuperusteilla konkurrenssitilanteet oikeuskäytännössä ratkaistaan. Kysymystä on pyritty selvittämään tarkastelemalla korkeimman oikeuden 2000-luvulla julkaistuja konkurrenssia koskevia ennakkopäätöksiä. Tutkimuksen erityinen tavoite on tarkastella, miten nykyinen rikoskonkurrenssia koskeva tulkinta näyttäytyy laillisuusperiaatteen näkökulmasta ja mitä ongelmia laillisuusperiaatteen näkökulmasta tarkasteltuna mahdollisesti ilmenee. Tutkimuksen tavoitteena on myös konkurrenssiopin oikeudellisen luonteen tarkastelu.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record