Honey flows through fertile valleys : The cognitive and evolutionary foundations of paradise representations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5489-1
Title: Honey flows through fertile valleys : The cognitive and evolutionary foundations of paradise representations
Author: Närhi, Jani
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Comparative Religion
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, uskontotieteen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för religionvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-05-27
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5489-1
http://hdl.handle.net/10138/19190
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of the study is to explain how paradise beliefs are born from the viewpoint of mental functions of the human mind. The focus is on the observation that paradise beliefs across the world are mutually more similar than dissimilar. By using recent theories and results from the cognitive and evolutionary study of religion as well as from studies of environmental preferences, I suggest that this is because pan-human unconscious motivations, the architecture of mind, and the way the human mind processes information constrain the possible repertoire of paradise beliefs. The study is divided into two parts, theoretical and empirical. The arguments in the theoretical part are tested with data in the empirical part with two data sets. The first data set was collected using an Internet survey. The second data set was derived from literary sources. The first data test the assumption that intuitive conceptions of an environment of dreams generally follow the outlines set by evolved environmental preferences, but that they can be tweaked by modifying the presence of desirable elements. The second data test the assumption that familiarity is a dominant factor determining the content of paradise beliefs. The results of the study show that in addition to the widely studied belief in supernatural agents, belief in supernatural environments wells from the natural functioning of the human mind attesting the view that religious thinking and ideas are natural for human species and are produced by the same mental mechanisms as other cultural information. The results also help us to understand that the mental structures behind the belief in the supernatural have a wider scope than has been previously acknowledged.Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mielikuvat paratiisista eli paratiisirepresentaatiot muodostuvat kognitiivisen psykologian ja evoluutioteorian näkökulmasta. Tavoitteena on selittää, millaiset tekijät johtavat paratiisirepresentaatioiden muotoutumiseen ja miksi niillä on universaalilla tasolla niin paljon yhteneviä ominaisuuksia, että on mahdollista esittää niillä olevan yhteinen, kaikkia ihmisiä koskeva ei-tietoinen perusta. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja analyyttiseen osioon jossa teoreettisen osan väittämiä testataan kahdella erityyppisellä aineistolla. Teorian ydinajatuksena on osoittaa, että paratiisiuskomukset syntyvät mielessä tiedostamattomien, luonnonvalinnan myötä kehittyneiden mielen toimintojen avulla ja että nämä toiminnot rajoittavat mahdollisia intuitiivisia mielikuvia paratiisista. Teoria perustuu viimeaikaisten kognitiivisen uskontotieteen ja ympäristöpsykologian tutkimustuloksiin sekä evoluutioteoreettisiin argumentteihin ja kokeelliseen tutkimukseen. Aineisto-osa koostuu kyselytutkimuksesta sekä historiallisia ja nykyaikaisia teksti- ja etnografisia aineistoja analysoivasta osasta. Tutkimuksissa etsitään vastauksia sille, miten ihmiset hahmottavat unelmaympäristönsä ja miten paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, millaiseksi paratiisi hahmotetaan. Tulokset osoittavat, että paratiisiuskomusten keskinäinen samankaltaisuus selittyy mielen tiedonkäsittelyn samankaltaisuudella, joka ei ole kulttuurisidonnaista vaan ihmiselle lajina ominaista. Lisäksi tulokset vahvistavat kognitiivisen uskontotieteen piirissä esitettyä näkemystä uskonnon luonnollisuudesta: uskonnollinen ajattelu on ihmiselle luontaista ja osa kulttuuria, ei siitä erillinen osa-alue.
Subject: uskontotiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
honeyflo.pdf 4.567Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record