Governance Matters : China's Developing Western Region with a Focus on Qinghai Province

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6680-1
Title: Governance Matters : China's Developing Western Region with a Focus on Qinghai Province
Author: Lahtinen, Anja
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Asian and African Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2010-12-08
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6680-1
http://hdl.handle.net/10138/19191
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study is about governance in contemporary China. The focus is on Qinghai Province, one of the twelve provincial-level units included in the western region development strategy launched in 2000 by the government of China. Qinghai, the subject of the case study, is not a very well-known province. Hence, this study is significant, because it provides new knowledge about the province of Qinghai, its governance and diverse challenges, and deepens one s overall knowledge regarding China. Qinghai province is one of the slowest developing regions of China. My research problem is to analyze to what extent provincial development correlates with the quality of governance. The central concept of this research is good governance. This dissertation employs a grounded theory approach while the theoretical framework of this study is built on the Three World s approach of analyzing the three main themes, namely, the environment, economic development, and cultural diversity, and to support the empirical work. Philosophical issues in the humanities and contemporary theories of governance are brought in to provide deeper understanding of governance, and to understand to what extent and how characteristics of good governance (derived from the Western canon) are combined with Chinese tradition. A qualitative research method is chosen to provide a deeper understanding of the contemporary challenges of Qinghai (and China) and to provide some insight into the role and impact of governance on provincial development. It also focuses on the Tibetan ethnic group in order to develop as full an understanding as possible about the province. The challenges faced by Qinghai concern in particular its environment, economic development, and cultural diversity, all of which are closely interrelated. The findings demonstrate that Qinghai Province is not a powerful actor, because it has weak communications with the central government and weak collaboration with its stakeholders and civil society. How Qinghai s provincial government conducts provincial development remains a key question in terms of shaping the province s future. The question is how is Qinghai s government best able to govern in a way that is beneficial for the people. This study demonstrates that this is a significant question that challenges governance everywhere, and particularly in China given the absence of democracy. This study provides the ingredients for reflection as to how provincial government can be motivated to choose to govern in a sustainable way, instead of leaning on growth factors with too little consideration about the impact on the environment and the people.Tutkin väitöskirjatyössäni nyky-Kiinan politiikkaa ja yhteiskuntaa. Tutkimuksen kohteena on Kiinan neljänneksi suurin, Qinghain maakunta. Qinghai sijaitsee Luoteis-Kiinassa Tiibetin ylänköalueella, josta kolme suurta jokea Keltainen joki, Yangtse virta ja Mekong saavat alkunsa. Qinghai on myös yksi kahdestatoista maakuntatason yksiköstä, joka sisältyy Kiinan keskushallituksen vuonna 2000 käynnistämään länsiosan kehittämisstrategiaan (Xibu Da Kaifa). Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtio on panostanut maakunnan infrastruktuurin kehittämiseen. Siitä huolimatta luonnonvaroiltaan rikas maakunta on yksi hitaimmin kehittyvistä alueista Kiinassa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miksi Qinghai ei ole paremmin pystynyt hyödyntämään länsialueen kehittämispolitiikkaa. Tutkimuksen keskeinen konsepti on hyvä hallintotapa, jonka ymmärtämiseksi teoreettinen keskustelu tuo mukaan hallintotapaa koskevat länsimaiset ja kiinalaiset filosofiat sekä ajankohtaiset teoriat. Analysoin teoreettisen kehyksen puitteissa Qinghain maakuntahallituksen aikaansaamia tuloksia: ympäristöä, talouden kehitystä ja kulttuurien monimuotoisuutta. Lähemmän tarkastelun kohteena ovat Tiibetiläiset, jotka muodostavat suurimman etnisen ryhmän Qinghaissa. Kiinan hallituksen käynnistämät hankkeet merkitsevät suuria muutoksia heidän elämässään. Tutkimustulokset osoittavat, että Qinghain kehitystä jarruttavat luonnonolosuhteet, historia ja aluepoliittiset päätökset, mutta ennen kaikkea maakuntahallinnon merkitys on ratkaiseva siinä miten resursseja kohdennetaan. Maakuntahallitus on suoraan keskushallituksen alainen ja sen tehtävänä on huolehtia siitä, että keskushallinnon määräykset toteutetaan maakunnan muilla alemmilla hallinnon tasoilla. Tutkimustulokset vahvistavat myös sen, että Qinghai maakuntahallitus on voimaton toimitsija. Sen kommunikointi ja yhteistyö keskushallituksen ja muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa, on heikkoa. Maakunnan kestävän kehityksen kannalta avainasia on se, miten Qinghain maakuntahallitus hallitsee ja miten se huomioi ympäristön ja väestön sen sijaan, että se nojautuu harmonisen yhteiskunnan kasvutavoitteisiin. Tärkeää on myös ymmärtää, miten maakuntahallitus voisi demokratian puuttuessa edesauttaa ruohonjuuritason osallistumista päätöksentekoon. Tämä tutkimus on tärkeä, koska se antaa uutta tietoa vähän tunnetusta Qinghain maakunnasta, sen haasteista ja hallinnosta. Lisäksi tutkimus antaa tietoa Kiinan länsiosan kehittämispolitiikasta ja sen vaikutuksista syventäen samalla yleistä Kiina tietoutta. Tutkimuksen tarkoituksena on myös antaa aineksia hyvän hallintotavan tunnistamiseksi ja motivoida niin Qinghain kuin muidenkin maakuntien hallinnon suuntaamista hyvään hallintotapaan, edesauttaen kestävää kehitystä ja ihmisten osallistumista heitä koskeviin päätöksiin.
Subject: aasian tutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
governan.pdf 1.636Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record