Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiönä : Teoreettinen tutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, uskontotieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för religionvetenskap sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Comparative Religion en
dc.contributor.author Närvä, Jaakko fi
dc.date.accessioned 2010-11-25T09:31:20Z
dc.date.available 2010-11-25T09:31:20Z
dc.date.issued 2008-12-13 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-5160-9 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19195
dc.description.abstract The main question of my doctoral thesis is whether ufology and UFO experiences are or can be explained as religious phenomena. My research is theoretical in the sense that I combine and systematise cultural scientific knowledge concerning the religiosity of ufology and UFO experiences and complete this theoretical effort with empirical subject matter. The research material for my study consists of theoretical literature and empirical texts written by ufologists and those who have had UFO experiences. I defined the material in a way that it became full and extensive with regard to ufology, stories about UFO experiences and the cultural scientific literature concerning them. In addition, I present a source criticism for the literature because it is in part informal. The method is analysing and synthesising the material in the context of spiral of hermeneutic inferential process. Definitions of religion, ufology and UFO experience, developed by myself, serve as guide lines for the process. The conclusions of my research are as follows. For the most part, ufology and UFO experiences belong to the category of religion and only a fraction of these instances can be explained as something else, for example psychiatric phenomena. From the religious viewpoint I explain ufology and UFO experiences on four different but interlinked levels: historical, comparative, sociological and psychological. Historically ufology and UFO experiences include esoteristic, Christian and folk religious elements. In addition UFO experiences have significant similarities with folk religious stories and shamanistic experiences. From the perspective of the sociology, of religion ufology and UFO experiences can be analysed as products of our scientific and technological Western culture. Social crisis and social psychological group mechanisms affect the appearance of ufological ideas and UFO experiences. Psychologically, in the background of religious UFO experiences there can be found several factors, such as wishful thinking. Concerning UFO sightings these are misinterpretations of certain ordinary and some rare or exotic natural and technical phenomena. Intense UFO experiences, such as UFO abductions, are stimulated for the most part by hallucinations, sleep paralysis disorders, lively fantasies (in case of fantasy prone personalities) and false memories. In group cases social pressure, small group delusion and the guilt of exposing the true nature of a story come into play. A UFO experience can be traumatising because of certain inferential mechanisms and cognitive dissonance involved in the process of conversion as a UFO experiencer. UFO religiosity is a cross cultural, widespread and a significant field of phenomena, which can offer insight about religious developments in the future. However, UFO religiosity has not been studied extensively. This research is one effort to address this lack of documentation. The motivation behind my thesis was to make ufology and UFO experiences more understandable. en
dc.description.abstract Kysyn väitöskirjassani, ovatko ufologia ja ufokokemukset uskontoa tai missä määrin ne ovat sitä ja miten niitä voidaan selittää uskonnollisina ilmiöinä. Tutkimus on teoreettinen siten, että siinä yhdistellään aikaisempia teoretisointeja ufologian ja ufokokemusten uskonnollisuudesta ja täydennetään tätä teoretisointia kirjallisuuteen perustuvilla empiirisillä aineistoilla. Väitöskirjan aineisto on kirjallista. Käytetty teoreettinen ja aineistollinen kirjallisuus hankittiin ja rajattiin siten, että se edustaa ufologiaa, ufokokemuskertomuksia ja niiden kulttuuritieteellistä tutkimusta kylläisesti ja kattavasti. Teoreettiselle kirjallisuudelle esitetään lähdekritiikki, koska se on osittain epä- ja puolivirallista. Tutkimuksen menetelmänä toimii hermeneuttisessa kehässä etenevä analyysi ja synteesi ja tämän apuvälineinä uskonnon, ufologian ja ufokokemuksen määritelmät. Tutkimuksen tulokset ovat seuraavat. Ufologia ja ufokokemukset ovat suurimmaksi osaksi uskontoa ja vain hyvin pieneltä osin jotakin muuta, kuten psykiatrisia ilmiöitä. Uskontohistoriallisesti ufologia ja ufokokemukset selittyvät pääosin länsimaisen esoterian, kristillisyyden ja kansanuskon modernina jatkumona. Lisäksi varsinkin ufokokemuksille voidaan esittää lukuisia ja huomattavia yhtäläisyyksiä kansanuskonnollisiin, kuten keijuperinteellisiin ja samanistisiin, aineistoihin. Sosiologisesti analysoiden ufologia ja ufokokemukset ovat tieteellistyneen ja teknologisoituneen kulttuurin tuote, jonka esiintymiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset kriisitilanteet ja joukkosuggestiiviset mekanismit. Ufohavainnot voidaan selittää psykologisesti suurimmaksi osaksi erilaisten virhetulkintakohteiden ja havaintopsykologisten tekijöiden yhteisvaikutuksilla. Voimakkaat ufokokemukset, kuten ufosieppaukset selittyvät psykologisesti keskeisesti hallusinaatiolla, unihalvauksilla, fantasiointitaipumuksilla ja valemuistoilla. Ryhmäkokemuksia selittävät pienryhmäsuggestio, sosiaalinen paine ja syyllisyys tarinan kuvitteellisuuden paljastamista kohtaan. Ufokokemus voi olla traumatisoiva tiettyjen asiaan liittyvien päättelymekanismien ja kognitiivista dissonanssia aiheuttavien tekijöiden vuoksi. Analyysi muodostaa kokonaisuutena ufologian ja ufokokemusten uskontoteorian. Ufouskonnollisuus on kansainvälinen, laaja ja merkittävä ilmiökenttä, joka voi antaa viitteitä esimerkiksi tulevaisuuden uskonnollisuudesta. Väitöskirja paikkaa omalta osaltaan ufouskonnollisuuden kohtuullisen vähäistä kulttuuritieteellistä tutkimusta ja pyrkii tekemään ufologiaa ja ufokokemuksia ymmärrettäväksi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos fi
dc.relation.ispartof Uskontotiede fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1455-4305 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject uskontotiede fi
dc.title Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiönä : Teoreettinen tutkimus fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Pesonen, Heikki fi
dc.opn Knuuttila, Seppo fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record