Projected climate change impact on fire risk and heavy snow loads in the Finnish forests

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-336-023-5
Julkaisun nimi: Projected climate change impact on fire risk and heavy snow loads in the Finnish forests
Tekijä: Lehtonen, Ilari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: The aim of this work was to study the climate change impact on two specific abiotic risks affecting forests in Finland: fires and heavy snow loads. Approximately 1000 forest fires occur annually in Finland, but thanks to effective fire suppression, the average size of fires is only about 0.5 ha. Occasionally, heavy snow loading causes forest damage, which reduces stand quality in boreal forests experiencing cold winters. In Finnish forests, snow damage occurs most commonly in the eastern and northern parts of the country. The basic tools used in this work to evaluate the climate change impact were climate models. In addition, observational weather data and fire statistics were used. In evaluating the forest fire risk, the Canadian Fire Weather Index (FWI) system was used. Snow load amounts were estimated mainly by applying a snow load model developed at the Finnish Meteorological Institute (FMI). The results indicate that forest fire risk will most likely increase in the future due to increasing temperature and enhanced evaporation. However, there is large uncertainty regarding the rate of change, which originates from the differences between climate model responses to the same radiative forcing. Moreover, an increase in forest fire risk will at the same time increase the risk of conflagrations. Crown snow loads were projected to become heavier in northern Finland and in the regions of Kainuu and North Karelia next to the Russian border. In southern and western Finland the risk of snow damage is expected to decrease. The largest decrease in the risk is projected to occur in coastal areas. In the areas expected to experience increased risk of snow damage, conditions favouring both heavy wet snow loading and rime accretion were predicted to become more common. The results of this work can be utilized when considering climatically-driven risks in forest management.Tämän työn tavoitteena oli tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusta kahteen metsiä uhkaavaan abioottiseen riskiin Suomen oloissa: metsäpaloihin ja raskaisiin lumikuormiin. Metsäpaloja Suomessa esiintyy vuosittain noin 1000, mutta tehokkaan palojen torjunnan ansiosta yksittäisissä paloissa keskimääräinen paloala on vain noin 0.5 ha. Lumi aiheuttaa ajoittain metsikön arvoa alentavia tuhoja boreaalisissa metsissä. Suomessa lumi-tuhoja sattuu useimmin maan itä- ja pohjoisosien metsissä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen arvioinnissa hyödynnettiin ilmastomallien tuloksia. Lisäksi työssä käytettiin säähavaintoaineistoja ja tilastoja metsäpaloista. Metsäpaloriskin arvioinnissa käytettiin Kanadassa kehitettyä FWI-indeksiä (Fire Weather Index). Lumikuormien arvioimisessa sovellettiin puolestaan Ilmatieteen laitoksella kehitettyä ja operatiivisesti käytössä olevaa lumikuormamallia. Tulosten perusteella metsäpaloriski tulee tulevaisuudessa todennäköisimmin kasvamaan kohonneiden lämpöti-lojen voimistaman haihdunnan takia. Muutoksen voimakkuudessa on kuitenkin suurta epävarmuutta. Tämä johtuu siitä, että eri ilmastomallien tulokset poikkeavat toisistaan samallakin säteilypakotteella. Joka tapauk-sessa kasvava metsäpaloriski lisää myös suurpalojen todennäköisyyttä. Puiden lumikuormien ennakoitiin kasvavan Pohjois-Suomessa sekä Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Etelä- ja Länsi-Suomessa lumituhojen riskin ennakoidaan pienenevän, eniten rannikkoseuduilla. Alueilla, joilla lumituhojen riski näyttäisi kasvavan, otollisten olosuhteiden sekä märän lumen että huurretykyn kertymiselle ennakoitiin yleistyvän. Tämän väitöskirjatyön tuloksia voidaan hyödyntää metsänhoidossa ilmastollisten riskien huomioonottamises-sa.
URI: URN:ISBN:978-952-336-023-5
http://hdl.handle.net/10138/192016
Päiväys: 2017-08-22
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
projecte.pdf 2.208MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot