Projected climate change impact on fire risk and heavy snow loads in the Finnish forests

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för fysik sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics en
dc.contributor Finnish Meteorological Institute en
dc.contributor.author Lehtonen, Ilari fi
dc.date.accessioned 2017-06-16T07:22:09Z
dc.date.available 2017-08-12 fi
dc.date.available 2017-06-16T07:22:09Z
dc.date.issued 2017-08-22 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-336-023-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/192016
dc.description.abstract The aim of this work was to study the climate change impact on two specific abiotic risks affecting forests in Finland: fires and heavy snow loads. Approximately 1000 forest fires occur annually in Finland, but thanks to effective fire suppression, the average size of fires is only about 0.5 ha. Occasionally, heavy snow loading causes forest damage, which reduces stand quality in boreal forests experiencing cold winters. In Finnish forests, snow damage occurs most commonly in the eastern and northern parts of the country. The basic tools used in this work to evaluate the climate change impact were climate models. In addition, observational weather data and fire statistics were used. In evaluating the forest fire risk, the Canadian Fire Weather Index (FWI) system was used. Snow load amounts were estimated mainly by applying a snow load model developed at the Finnish Meteorological Institute (FMI). The results indicate that forest fire risk will most likely increase in the future due to increasing temperature and enhanced evaporation. However, there is large uncertainty regarding the rate of change, which originates from the differences between climate model responses to the same radiative forcing. Moreover, an increase in forest fire risk will at the same time increase the risk of conflagrations. Crown snow loads were projected to become heavier in northern Finland and in the regions of Kainuu and North Karelia next to the Russian border. In southern and western Finland the risk of snow damage is expected to decrease. The largest decrease in the risk is projected to occur in coastal areas. In the areas expected to experience increased risk of snow damage, conditions favouring both heavy wet snow loading and rime accretion were predicted to become more common. The results of this work can be utilized when considering climatically-driven risks in forest management. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusta kahteen metsiä uhkaavaan abioottiseen riskiin Suomen oloissa: metsäpaloihin ja raskaisiin lumikuormiin. Metsäpaloja Suomessa esiintyy vuosittain noin 1000, mutta tehokkaan palojen torjunnan ansiosta yksittäisissä paloissa keskimääräinen paloala on vain noin 0.5 ha. Lumi aiheuttaa ajoittain metsikön arvoa alentavia tuhoja boreaalisissa metsissä. Suomessa lumi-tuhoja sattuu useimmin maan itä- ja pohjoisosien metsissä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen arvioinnissa hyödynnettiin ilmastomallien tuloksia. Lisäksi työssä käytettiin säähavaintoaineistoja ja tilastoja metsäpaloista. Metsäpaloriskin arvioinnissa käytettiin Kanadassa kehitettyä FWI-indeksiä (Fire Weather Index). Lumikuormien arvioimisessa sovellettiin puolestaan Ilmatieteen laitoksella kehitettyä ja operatiivisesti käytössä olevaa lumikuormamallia. Tulosten perusteella metsäpaloriski tulee tulevaisuudessa todennäköisimmin kasvamaan kohonneiden lämpöti-lojen voimistaman haihdunnan takia. Muutoksen voimakkuudessa on kuitenkin suurta epävarmuutta. Tämä johtuu siitä, että eri ilmastomallien tulokset poikkeavat toisistaan samallakin säteilypakotteella. Joka tapauk-sessa kasvava metsäpaloriski lisää myös suurpalojen todennäköisyyttä. Puiden lumikuormien ennakoitiin kasvavan Pohjois-Suomessa sekä Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Etelä- ja Länsi-Suomessa lumituhojen riskin ennakoidaan pienenevän, eniten rannikkoseuduilla. Alueilla, joilla lumituhojen riski näyttäisi kasvavan, otollisten olosuhteiden sekä märän lumen että huurretykyn kertymiselle ennakoitiin yleistyvän. Tämän väitöskirjatyön tuloksia voidaan hyödyntää metsänhoidossa ilmastollisten riskien huomioonottamises-sa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-336-022-8 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Erweko, 2017, Finnish Meteorological Institute Contributions. 0782-6117 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Projected climate change impact on fire risk and heavy snow loads in the Finnish forests en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Venäläinen, Ari fi
dc.ths Järvinen, Heikki fi
dc.opn Gardiner, Barry fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
projecte.pdf 2.208Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record