Maa- ja metsätalouden kuormittamien pohjavesien MaaMet-seuranta – Torjunta-aineet ja ravinteet 2007–2015

Show simple item record

dc.contributor.author Juvonen, Janne
dc.contributor.author Hentilä, Hanna
dc.contributor.author Aroviita, Jukka
dc.date.accessioned 2017-06-19T06:58:23Z
dc.date.available 2017-06-19T06:58:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-11-4697-8
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/192749
dc.description.abstract Tässä raportissa käydään läpi maa- ja metsätalouden kuormituksen pohjavesiseurannan tulokset vuosilta 2007–2015. Seuranta on osa maa- ja metsätalouden kuormituksen (MaaMet) seurantaohjelmakokonaisuutta. Maa- ja metsätalouden kuormitus kohdistuu enimmäkseen pintavesiin, mutta ne voivat aiheuttaa paikoin kuormitusta myös pohjavesiin. Raportissa tarkastellaan ravinteiden ja torjunta-aineiden pitoisuuksia yhteensä yli 200 pohja-vesialueen seurantapaikoilta. Torjunta-aineita löydettiin 43 % tutkituista pohjavesialueista ja ympäristönlaatunormi ylittyi 15 % pohjavesialueista. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla oli määrällisesti eniten pohjavesialueita, joista löytyi torjunta-aineita. Yleisimmin havaitut torjunta-aineet olivat BAM (2,6-diklooribentsoamidi), DIA (deisopropyyliatratsiini), DEA (desetyyli-atratsiini) ja DEDIA (desetyyli-deisopropyyliatratsiini). Torjunta-aineiden suuret yhteispitoisuudet olivat usein yhdistettävissä pohjavesialueella sijaitsevaan tai sijainneeseen taimitarha- tai kauppapuutarhatoimintaan. Pohjaveden ravinnepitoisuudet olivat enimmäkseen alhaisia. Korkeimmat nitraatti-, ammonium- ja fosforipitoi-suudet olivat liitettävissä pistekuormitukseen, kuten turkistarhoihin ja taimitarhoihin. Nitraatin osalta oli kuiten-kin paikoin nähtävissä myös yhteys pohjavesialueen peltopinta-alan ja nitraattipitoisuuden välillä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2017 fi
dc.title Maa- ja metsätalouden kuormittamien pohjavesien MaaMet-seuranta – Torjunta-aineet ja ravinteet 2007–2015 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.yso maatalous
dc.subject.yso metsätalous
dc.subject.yso vesistönkuormitus
dc.subject.yso hajakuormitus
dc.subject.yso pohjavesi
dc.subject.yso ravinteet
dc.subject.yso torjunta-aineet
dc.subject.yso veden laatu
dc.subject.yso vesien saastuminen
dc.subject.yso seuranta

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_15_2017.pdf 16.51Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record