Uso del pronombre personal sujeto de la primera persona del singular en español y portugués hablados : factores semánticos y pragmáticos

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200803061127
Title: Uso del pronombre personal sujeto de la primera persona del singular en español y portugués hablados : factores semánticos y pragmáticos
Author: Posio, Pekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Romaanisten kielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Romance Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för romanska språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: esp
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200803061127
http://hdl.handle.net/10138/19340
Thesis level: master's thesis
Discipline: Iberoromaaniset kielet
Abstract: Tutkimuksen aihe on subjektipronominin ei-pakollinen käyttö finiittisten verbimuotojen yhteydessä espanjan ja portugalin kielessä. Tutkimuskohteena ovat yksikön ensimmäisen persoonan verbimuodot Espanjassa ja Portugalissa kerätyissä puhekielen korpuksissa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä semanttiset ja pragmaattiset tekijät vaikuttavat subjektipronominin ei-pakollisen käytön yleisyyteen ja mitä systemaattisia eroja subjektipronominin käytössä on espanjan ja portugalin välillä. Tutkimus kuuluu korpuslingvistiikan alaan ja ensisijaisena tutkimusmetodina on kvantitatiivinen vertailu. Tutkimus osoittaa, että yksikön ensimmäisen persoonan subjektipronominin ei-pakollinen käyttö on käytännössä kaikissa konteksteissa yleisempää portugalissa kuin espanjassa. Tätä eroa voidaan selittää kielten konstituenttirakenteen typologisella erilaisuudella. Subjektin semanttinen rooli on tutkimuksen perusteella sidoksissa subjektipronominin käyttöön enemmän espanjassa kuin portugalissa, mutta kummassakaan kielessä subjektipronominin käyttöä ei voida selittää pelkästään subjektin semanttisella roolilla. Molemmissa kielissä samanviitteisyys edellisen subjektin kanssa vähentää subjektipronominin käyttöä, kun taas subjektipronominin ei-referentiaalinen käyttö ja toisaalta verbin ilmaiseman toiminnan irreaalisuus lisäävät sitä. Tutkimustulokset antavat aihetta lisätutkimukseen pronominien ja verbien ei-referentiaalisesta ja irreaalisesta käytöstä espanjassa ja portugalissa sekä typologi-seen tutkimukseen subjektipronominien käyttöön vaikuttavista tekijöistä eri kielissä.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
usodelpr.pdf 352.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record