The effects of financial fair play on English premier league : A Data envelopment Analysis approach

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195112
Title: The effects of financial fair play on English premier league : A Data envelopment Analysis approach
Author: Volotinen, Janne Mikael
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195112
http://hdl.handle.net/10138/193587
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Eurooppalaisessa jalkapallossa on viimeisten vuosikymmenien aikana puhuttu seurojen taloudellisesta menestymisestä. Eurooppalaiset jalkapalloseurat ovat tehneet tappioita ja lisänneet velkojen määrää viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Eurooppalaisen jalkapallon kattojärjestö (UEFA) esitteli vuonna 2009 financial fair play säännöt seurojen talouden stabiloimiseksi. Financiai fair play säännökset tulivat voimaan kaudella 2011/2012. Tämän paperin motivaationa on toiminut nykyinen taloudellinen tilanne Eurooppalaisessa ja erityisesti Englantilaisessa seurajalkapallossa. Myös esitellyt financial fair play säännöt ovat toimineet motivaationa tässä tutkimuksessa. Tutkimuskysymys on: financial fair play sääntöjen vaikutukset Englannin valioiigan tehokkuuteen käyttäen data envelopment analysis metodia. Käytetty data koostuu vuosikertomuksista, jotka on kerätty companies house Britannialta ja urheilullisesta datasta, joka on saatu Barclayn valioliigaa koskevasta datapankista. Data koostuu kuudesta kaudesta alkaen kaudesta 2008/2009 ja päättyen kauteen 2013/2014. Havaintojen kokonaismäärä on 78. Tässä paperissa käytetyt tutkimusmenetelmät, ovat data envelopment analysis menetelmä ja Malmquist index menetelmä. Data envelopment analysis menetelmä olettaa, että päätöksenteko yksiköt ovat tehokkaita, kun ne käyttävät mahdollisimman vähän panoksia tuottaakseen mahdollisimman suuren tuotoksen. Panokset tässä tutkimuksessa ovat kokonaispalkat ja oleelliset kulut, joilla tuotetaan maksimaaliset panokset oleelliset tuotot ja sarjapisteet. Tässä kontekstissa seurat ovat tehokkaita, kun ne käyttävät pääomia tehokkaasti, pääsevät omilleen taloudellisessa toiminnassa ja menestyvät urheilullisesti. Malmquist index menetelmä arvioi tehokkuutta kahden peräkkäisen kauden välillä. Tehokkuusluku on jaettu teknologiseen ja tekniseen tehokkuuteen, joista teknologinen tehokkuusluku antaa kehityksen toimialalla ja tekninen tehokkuusluku näyttää yksittäisen yksikön kehityksen kahden peräkkäisen kauden välillä. Estimaatioiden tulokset indikoivat, että seurojen tehokkuus indeksi on noussut financial fair play sääntöjen voimaantulon jälkeen. Tulokset myöskin indikoivat, että seurat ovat muuttaneet toimintaansa kestävämpään suuntaan financial fair play sääntöjen voimaantulon jälkeen.There has been on going debate about the financial sustainability of European football clubs. Clubs in European football leagues have been making deficits and accumulating debts in recent decades. The governing body of the European football (UEFA) took actions in 2009 trying to take control of the financial situation in European football, by introducing financial fair play regulations. Financial fair play regiuations were implemented on 2011/2012 season. This paper is inspired by the current situation in European and particular in English football and the introduction of financial fair play regulations. The research question is: have financial fair play regulations changed the behavior of the English premier league clubs. Data used in this paper consists of annual reports, which have been collected from companies house Britain and sporting data, which have been acquired from Barclays premier league database. Dataset in this paper covers seasons from 2008/2009 to 2013/2014, for a total of six seasons from English premier league. Total number of observations is 78. Methodologies used in the paper are data envelopment analysis approach and Malmquist index. The data envelopment analysis approach assumes that decision making units are effiicient if they use minimal inputs to produce maximum outputs. The input parameters in this study are overall wages and relevant expenses, which are used to produce maximum outputs relevant income and points acquired in the league. In this context when clubs are efficient they utilize assets effectively, comply the break-even requirement and are successful in sporting activities. The dynamics between seasons are estimated by Malmquist index. Malmquist index gives distance functions for two consecutive seasons and divides efficiency changes into technical change and into technological change. Technical change gives the change in the efficiency of individual club and technological change gives the change in the industry. The results of the estimation with both methodologies indicate increased efficiency after the introduction of the financial fair play regulations. The estimation results also indicate that clubs in England have changed their actions towards more sustainable development.
Subject: data envelopment analysis
Malmquist index
financlial fair play
English premier league
financial sustainability


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record