Sama tutkimus, eri kertomus. Katsaus samaa tutkimusasetelmaa hyödyntävään aikakauslehtitutkimuksen metatutkimukseen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195047
Julkaisun nimi: Sama tutkimus, eri kertomus. Katsaus samaa tutkimusasetelmaa hyödyntävään aikakauslehtitutkimuksen metatutkimukseen
Tekijä: Parmala, Jenna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tarkastelen tutkimuksessani viittä vuosina 1987-2015 julkaistua aikakauslehtitutkimusta tarkastelevaa metatutkimusta. Metatutkimukset hyödyntävät samaa tutkimusasetelmaa, suurin osa tutkimuksista viittaa samaan lähteeseen ja jokaisen tutkimuksen aineisto on koottu vähintään kymmenen vuoden ajalta. Pyrin kirjallisuuskatsauksellani havainnoimaan, kehittääkö saman tutkimusasetelman toistaminen tieteenalaa. Tutkin myös keskinäisten viittausten vahvuutta ja aikakauslehtiteorian hyödyntämistä. Tarkastelen sitä, minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä samankaltaista tutkimusasetelmaa hyödyntävät metatutkimusartikkelit sisältävät ja sitä, miten aikakauslehtitutkimus näyttäytyy alaa tarkastelevalle tutkimukselle. Tutkielmani on tutkimusalan sisäistä kehitystä ja toimintaa tarkasteleva tutkimus, jonka tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten aikakauslehtitutkimusta on tällä tutkimusasetelmalla tutkittu ja miten aikakauslehtitutkimus on aineistoni tapauksessa kehittynyt tai muuttunut. Toiveenani on metatutkimusta tarkastellessani myös saavuttaa aineistoni tutkimusasetelmien rajaama näkemys aikakauslehtitutkimuksen kehityksestä ja tilasta. Hypoteesini on että aikakauslehtitutkimuksen tutkimus on jokseenkin tietoinen aiemmasta tutkimuksesta, mutta hyödyntää sitä hyvin fragmentaarisesti, eikä tutkimuksen tutkimukselle ole rakentunut kantavaa teoriaa. Tutkimuskohteideni tarkasteleman tutkimuksen puolesta arvelen etukäteen, että aikakauslehtitutkimusta tehdään sisältöanalyysin keinoin mutta poikkitieteellisesti.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201706195047
http://hdl.handle.net/10138/193590
Päiväys: 2017
Avainsanat: aikakauslehtitutkimus
metatutkimus
tutkimuksen tutkimus
aikakauslehtiteoria
Oppiaine: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot