Sama tutkimus, eri kertomus : Katsaus samaa tutkimusasetelmaa hyödyntävään aikakauslehtitutkimuksen metatutkimukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195047
Title: Sama tutkimus, eri kertomus : Katsaus samaa tutkimusasetelmaa hyödyntävään aikakauslehtitutkimuksen metatutkimukseen
Author: Parmala, Jenna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195047
http://hdl.handle.net/10138/193590
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Tarkastelen tutkimuksessani viittä vuosina 1987-2015 julkaistua aikakauslehtitutkimusta tarkastelevaa metatutkimusta. Metatutkimukset hyödyntävät samaa tutkimusasetelmaa, suurin osa tutkimuksista viittaa samaan lähteeseen ja jokaisen tutkimuksen aineisto on koottu vähintään kymmenen vuoden ajalta. Pyrin kirjallisuuskatsauksellani havainnoimaan, kehittääkö saman tutkimusasetelman toistaminen tieteenalaa. Tutkin myös keskinäisten viittausten vahvuutta ja aikakauslehtiteorian hyödyntämistä. Tarkastelen sitä, minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä samankaltaista tutkimusasetelmaa hyödyntävät metatutkimusartikkelit sisältävät ja sitä, miten aikakauslehtitutkimus näyttäytyy alaa tarkastelevalle tutkimukselle. Tutkielmani on tutkimusalan sisäistä kehitystä ja toimintaa tarkasteleva tutkimus, jonka tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten aikakauslehtitutkimusta on tällä tutkimusasetelmalla tutkittu ja miten aikakauslehtitutkimus on aineistoni tapauksessa kehittynyt tai muuttunut. Toiveenani on metatutkimusta tarkastellessani myös saavuttaa aineistoni tutkimusasetelmien rajaama näkemys aikakauslehtitutkimuksen kehityksestä ja tilasta. Hypoteesini on että aikakauslehtitutkimuksen tutkimus on jokseenkin tietoinen aiemmasta tutkimuksesta, mutta hyödyntää sitä hyvin fragmentaarisesti, eikä tutkimuksen tutkimukselle ole rakentunut kantavaa teoriaa. Tutkimuskohteideni tarkasteleman tutkimuksen puolesta arvelen etukäteen, että aikakauslehtitutkimusta tehdään sisältöanalyysin keinoin mutta poikkitieteellisesti.
Subject: aikakauslehtitutkimus
metatutkimus
tutkimuksen tutkimus
aikakauslehtiteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record