Indonesian wooden furniture value chain and impacts of EU policies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154883
Title: Indonesian wooden furniture value chain and impacts of EU policies
Author: Masuda, Shingo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154883
http://hdl.handle.net/10138/193697
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Pienillä yrityksillä kehittyvissä maissa on kipeä tarve tuoteinnovaatioille sekä toimintatapojen uudistamiselle selviytyäkseen muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Globalisaatio ja kilpailun kiristyminen eivät ole ainoat haasteet, uudet laillisuusvaatimukset edellyttävät myös sopeutumista ja uudistumista. Tämä opinnäytetyö tarkastelee puuhuonekalujen arvoketjua Indonesian Jeparasta EU:n markkinoille. Tutkimuksessa hahmotetaan syvähaastattelujen kautta tuotteiden arvoketjua metsästä valmiiksi tuotteeksi. Myös arvoketjuun vaikuttavat sidosryhmät ja politiikka, kuten EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja Indonesian kansallinen puutavaran laillisuusjärjestelmä (SVLK) on huomioitu. Tutkimuksen tavoitteena on paikallistaa arvoketjun heikkoudet ja vahvuudet sekä löytää keinoja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön tai kasvattaa kilpailukykyä. Tutkimus toi esille useita kehityskohteita ja suosituksia. Tutkimus tukee myös käsitystä siitä, että kansainvälinen metsäpolitiikka vaikuttaa tarkasteltuun arvoketjuun.Among small and medium size companies in developing countries, innovations are needed to improve profitability of the business and to survive in global competition. Not only the globalization and competition are the challenges, but also new legality proof requirements set by EU and governments places companies in a new situation. This paper examines the value chain of small scale producer´s wooden furniture, from Jepara, Indonesia to the EU market. The value chain from a forest to ready furniture is analyzed through deep interviews of key informants. Also the policies which have influence on the value chain, such as the EU timber regulation (EUTR) and Indonesian national timber legality assurance system (SVLK) are taken into account. The aim of the study is to localize the strengths and the weaknesses of the value chain and to find solutions either to integrate or to improve the competitiveness. The study led to new recommendations for furniture businesses in Jepara and found out that forest related policies are impacting on the value chain in several ways.
Subject: EU FLEGT
VPA
EUTR
SVLK
TLAS
wood furniture
EU Timber Regulation
Indonesia
Jepara
teak


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Masters Thesis Shingo Masuda 11.4.2017 FIN.pdf 14.90Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record