Sosiaalisen median kampanja brändiarvon muodostumisen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154916
Title: Sosiaalisen median kampanja brändiarvon muodostumisen tukena
Author: Repo, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154916
http://hdl.handle.net/10138/193703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Brändin ja asiakkaan välinen suhde on murroksessa viestintäympäristön digitalisoituessa. Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle uusia tapoja vuorovaikuttaa asiakkaan kanssa. Asiakkaan rooli sisällöntuotannossa brändiyhteisöissä on kasvanut. Tämän tutkielman tavoite oli tutkia brändin arvonmuodostumista sosiaalisessa mediassa markkinointiviestinnän näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten brändille muodostuu asiakaslähtöistä brändipääomaa, ja miten brändiä johdetaan sosiaalisessa mediassa, niin että sille syntyy arvoa. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa on selvitetty, miten Skyr-brändi tuottaa arvoa yksittäisen markkinointikampanjan avulla. Yrityksen markkinointi tulee integroida niin, että viesti on yhtenäinen. Ytimessä on asiakas ja asiakkaan tarpeet. Integroidun markkinointiviestintä tuottaa ja vahvistaa oikein johdettuna brändipääomaa. Tarkasteltavassa kampanjassa hyödynnettiin integroitua markkinointiviestintää. Asiakkaan mielikuvat ja kokemukset luovat vahvan brändin, joka tuottaa arvoa niin asiakkaalle kuin yritykselle. Skyr-brändille luotiin Instagram-tili sitouttamaan olemassa olevia brändiyhteisön jäseniä sekä aktivoimaan uusia jäseniä yhteisöön. Siihen hyödynnettiin kolmea sosiaalisen median vaikuttajaa, jotka toimivat kampanjan brändilähettiläinä. Tapausta on tutkittu monimenetelmällisesti. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin pääasiallisesti kvalitatiivisella tutkimusotteella, mutta lisäksi kvantitatiivista tutkimusotetta hyödynnettiin osittain survey-kyselyn yhteydessä. Tutkimusnäytteen koko oli 50 vastaajaa. Kyselyn lisäksi tutkimukseen haastateltiin kaksi henkilöä. Brändillä on asiakaslähtöistä brändiarvoa, kun asiakas reagoi positiivisesti sen erottuvuustekijöihin. Tutkimuksen perusteella Skyr-brändin erottuvuustekijöitä ovat Islanti sekä pakkaus. Integroidun markkinointiviestinnän näkökulmasta kampanja tarjoaa strategisen ja tehokkaan tavan viestiä ja tavoittaa asiakkaita sosiaalisessa mediassa. Brändiarvoon vaikuttavat yrityksen tavat johtaa brändiä yhdessä asiakkaan kanssa. Vaikuttajat sosiaalisessa mediassa ovat tapa tavoittaa brändin olemassa olevia ja potentiaalisia asiakkaita, mutta he eivät välttämättä vahvista asiakkaan ja brändin välistä suhdetta pitkällä aikavälillä. Brändiyhteisö sekä käyttäjien luoma sisältö voivat osaltaan vaikuttaa brändiarvon muodostumiseen sosiaalisessa mediassa.
Subject: brändiarvo
asiakaslähtöinen brändipääoma
integroitu markkinointiviestintä
sosiaalinen media
käyttäjän luoma sisältö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record