Työntekijälähettilyys : Työntekijät brändilähettiläinä sosiaalisessa mediassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154922
Title: Työntekijälähettilyys : Työntekijät brändilähettiläinä sosiaalisessa mediassa
Author: Kaihlanen, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154922
http://hdl.handle.net/10138/193708
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille tietoa siitä, mitä ajatuksia työntekijöissä herättää kannustus jakaa työpäivän arkea ja töihin liittyviä päivityksiä heidän sosiaalisen median verkostoilleen. Tämän lisäksi tutkittiin, miksi työntekijät toimivat tai eivät toimi työntekijälähettiläinä ja etsiä keinoja siihen, mitä yritykset voisivat tehdä kannustaakseen ihmisiä lähettiläiksi. Työntekijöiden kokemuksia lähdettiin tutkimuksessa selvittämään organisaatiokansalaisuuden ja brändikansalaisuuden teorioiden kautta. Tutkimuksessa suoritettiin yhteensä 14 teemahaastattelua, joista kahdeksan haastattelua pidettiin työntekijälähettilyysohjelmaan osallistuneiden työntekijöiden kanssa ja kuusi haastattelua työntekijöiden kanssa, jotka eivät olleet mukana työntekijälähettilyysohjelmassa. Tutkimustulokset osoittavat, että syntyneet kokemukset työntekijälähettilyydestä olivat positiivisia. Sekä työntekijälähettiläät että ei-lähettiläät pitivät työntekijälähettilyyttä hyvänä ilmiönä. Päällimmäinen etu koettiin olevan todenmukaisempi kuva organisaatiosta, läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä sen kautta välittyvä aito kuva organisaation työtehtävistä. Tutkimustulosten perusteella työntekijälähettilyydessä näyttäisi olevan vahvasti mukana halu kehittää työntekijän omaa osaamista, mikä on hallitsevammassa roolissa kuin perinteisessä organisaatio- ja brändikansalaisuudessa yleensä. Tämän lisäksi aito työntekijälähettilyys todennäköisesti vaatii organisaatio- ja brändisitoutuneisuuden kaltaista emotionaalista sidettä organisaatioon, jotta siihen ryhdyttäisiin. Työntekijän sosiaalisen median päivitysaktiivisuus ja tapa päivittää sosiaalista mediaa määritteli, kuinka luontevalta töihin liittyvien sosiaalisten median päivitysten tekeminen tuntui. Lisäksi halu pitää työelämä ja yksityiselämä hiukan erillään toisistaan vaikuttaisi olevan yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi työntekijälähettilyys tuntuu työntekijöille haastavalta.
Subject: työntekijälähettilyys
organisaatiokansalaisuus
brändikansalaisuus
sosiaalinen media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GraduSaaraKaihlanen-EE.pdf 880.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record