Syanobakteerien antileukeemisten yhdisteiden tunnistus ja bioaktiivisuuksien seulonta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154924
Title: Syanobakteerien antileukeemisten yhdisteiden tunnistus ja bioaktiivisuuksien seulonta
Author: Renner, Niklas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154924
http://hdl.handle.net/10138/193714
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mikrobiologi
Microbiology
Mikrobiologia
Abstract: Syanobakteerit tuottavat lukuisia sekundäärimetaboliitteja, jotka voidaan jakaa rakenteensa ja synteesimekanisminsa mukaan laajempiin ryhmiin, kuten peptideihin polyketideihin ja alkaloideihin. Vaikka näiden yhdisteiden synteesien merkitys niitä muodostaville syanobakteereille on kiistanalaista, joillakin yhdisteillä on havaittu olevan bioaktiivisuutta eli ne vaikuttavat muiden eliöiden soluihin. Tunnetuimpia näistä yhdisteistä ovat ihmisille ja eläimille vaaralliset toksiinit, kuten mikrokystiinit ja saksitoksiinit, mutta osalla yhdisteistä voisi olla muokattuina myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen. Tällaiset yhdisteet voivat mm. estää haitallisten patogeenien kasvua elimistössä tai vahingoittaa syöpäsoluja. Niinpä syanobakteerit ovat nousseet kiinnostavimpien eliöiden joukkoon uusia lääkkeeksi kelpaavia yhdisteitä etsittäessä. Kuitenkin vain harvasta syanobakteerikannasta on löydetty lääketieteelle potentiaalisia yhdisteitä ja niiden osuus on silloinkin vähäinen kyseisen kannan kaikista sadoista metabolian tuotteista. Näiden yhdisteiden löytäminen ja eristäminen edellyttävät tehokkaita seulonta- ja puhdistusmenetelmiä. Tutkimuksessa pyrittiin eristämään antileukeemisia fraktioita syanobakteerikannoista, joilla oli aiemmin todettu sytotoksisia ominaisuuksia solutesteissä. Fraktioista pyrittäisiin sitten tunnistamaan ja eristämään aktiivisuuden aiheuttama yhdiste tai yhdisteet. Fraktioinnissa käytettiin kiinteäfaasiuuttoa ja korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa. Fraktioiden antileukeemisuus testattiin alun perin ihmispotilaasta eristetyillä leukemiasoluilla. Edellä mainittuja menetelmiä käyttäen löydettiin yhdestä syanobakteerikannasta sytotoksisilta vaikuttavia yhdisteitä, jotka muistuttivat ominaisuuksiltaan karotenoideja. Tutkimuskannoilla suoritettiin myös maljadiffuusioon perustuvia seulontatestejä, joilla pyrittiin selvittämään syanobakteerikantojen metaboliittien kykyä estää erilaisten mikrobien kasvua sekä aiheuttaa hemolyysiä. Yksi tutkimuksessa mukana olleista kannoista ilmensi α-hemolyyttistä aktiivisuutta.Cyanobacteria produce several secondary metabolites which can be assorted into larger groups like peptides, polyketides and alkaloids based on their structure and synthesis pathways. Though the importance of these compounds to the cyanobacteria is under discussion, some compounds are detected to express bioactivity towards the cells of other organisms. The most known of these compounds are probably toxins like microcystins and saxitoxins which pose a health risk to humans and animals. However, some compounds, when modified, might have a positive affect towards human health. These compounds could for example inhibit the growth of pathogens in human body or harm cancer cells. Therefore, cyanobacteria have risen among the most promising organisms when it comes to finding new drug leads. Unfortunately only a few cyanobacteria strains seem to produce compounds with high medical potential and these compounds of interest are among the hundreds of others metabolites produced by the strain. Therefore, efficient screening and purification methods are needed. This study aimed to isolate antileukemic fractions from cyanobacteria strains, which had expressed cytotoxic activity in previous studies. The compounds of interest would be identified and purified out of these fractions. Fractions were made using solid phase extraction and high performance liquid chromatography. The antileukemic activity of the fractions were tested using human leukemia patient-derived cell line. Using described methods we found apparently cytotoxic compounds resembling carotenoids from one of the strains. We also performed screening based on plate diffusion. The tests were done in order to determine whether the compounds of cyanobacteria strains would be able to cause hemolysis or prevent growth of different microbes. One of the strains tested seemed to express α-hemolytic activity.
Subject: syanobakteeri
nestekromatografia
kiinteäfaasiuutto
antileukeeminen
sekundäärimetabolia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu renner.pdf 1.966Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record