Syanobakteerien antileukeemisten yhdisteiden tunnistus ja bioaktiivisuuksien seulonta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper sv
dc.contributor.author Renner, Niklas
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706154924
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/193714
dc.description.abstract Syanobakteerit tuottavat lukuisia sekundäärimetaboliitteja, jotka voidaan jakaa rakenteensa ja synteesimekanisminsa mukaan laajempiin ryhmiin, kuten peptideihin polyketideihin ja alkaloideihin. Vaikka näiden yhdisteiden synteesien merkitys niitä muodostaville syanobakteereille on kiistanalaista, joillakin yhdisteillä on havaittu olevan bioaktiivisuutta eli ne vaikuttavat muiden eliöiden soluihin. Tunnetuimpia näistä yhdisteistä ovat ihmisille ja eläimille vaaralliset toksiinit, kuten mikrokystiinit ja saksitoksiinit, mutta osalla yhdisteistä voisi olla muokattuina myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen. Tällaiset yhdisteet voivat mm. estää haitallisten patogeenien kasvua elimistössä tai vahingoittaa syöpäsoluja. Niinpä syanobakteerit ovat nousseet kiinnostavimpien eliöiden joukkoon uusia lääkkeeksi kelpaavia yhdisteitä etsittäessä. Kuitenkin vain harvasta syanobakteerikannasta on löydetty lääketieteelle potentiaalisia yhdisteitä ja niiden osuus on silloinkin vähäinen kyseisen kannan kaikista sadoista metabolian tuotteista. Näiden yhdisteiden löytäminen ja eristäminen edellyttävät tehokkaita seulonta- ja puhdistusmenetelmiä. Tutkimuksessa pyrittiin eristämään antileukeemisia fraktioita syanobakteerikannoista, joilla oli aiemmin todettu sytotoksisia ominaisuuksia solutesteissä. Fraktioista pyrittäisiin sitten tunnistamaan ja eristämään aktiivisuuden aiheuttama yhdiste tai yhdisteet. Fraktioinnissa käytettiin kiinteäfaasiuuttoa ja korkean erotuskyvyn nestekromatografiaa. Fraktioiden antileukeemisuus testattiin alun perin ihmispotilaasta eristetyillä leukemiasoluilla. Edellä mainittuja menetelmiä käyttäen löydettiin yhdestä syanobakteerikannasta sytotoksisilta vaikuttavia yhdisteitä, jotka muistuttivat ominaisuuksiltaan karotenoideja. Tutkimuskannoilla suoritettiin myös maljadiffuusioon perustuvia seulontatestejä, joilla pyrittiin selvittämään syanobakteerikantojen metaboliittien kykyä estää erilaisten mikrobien kasvua sekä aiheuttaa hemolyysiä. Yksi tutkimuksessa mukana olleista kannoista ilmensi α-hemolyyttistä aktiivisuutta. fi
dc.description.abstract Cyanobacteria produce several secondary metabolites which can be assorted into larger groups like peptides, polyketides and alkaloids based on their structure and synthesis pathways. Though the importance of these compounds to the cyanobacteria is under discussion, some compounds are detected to express bioactivity towards the cells of other organisms. The most known of these compounds are probably toxins like microcystins and saxitoxins which pose a health risk to humans and animals. However, some compounds, when modified, might have a positive affect towards human health. These compounds could for example inhibit the growth of pathogens in human body or harm cancer cells. Therefore, cyanobacteria have risen among the most promising organisms when it comes to finding new drug leads. Unfortunately only a few cyanobacteria strains seem to produce compounds with high medical potential and these compounds of interest are among the hundreds of others metabolites produced by the strain. Therefore, efficient screening and purification methods are needed. This study aimed to isolate antileukemic fractions from cyanobacteria strains, which had expressed cytotoxic activity in previous studies. The compounds of interest would be identified and purified out of these fractions. Fractions were made using solid phase extraction and high performance liquid chromatography. The antileukemic activity of the fractions were tested using human leukemia patient-derived cell line. Using described methods we found apparently cytotoxic compounds resembling carotenoids from one of the strains. We also performed screening based on plate diffusion. The tests were done in order to determine whether the compounds of cyanobacteria strains would be able to cause hemolysis or prevent growth of different microbes. One of the strains tested seemed to express α-hemolytic activity. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject syanobakteeri fi
dc.subject nestekromatografia fi
dc.subject kiinteäfaasiuutto fi
dc.subject antileukeeminen fi
dc.subject sekundäärimetabolia fi
dc.title Syanobakteerien antileukeemisten yhdisteiden tunnistus ja bioaktiivisuuksien seulonta fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Mikrobiologi sv
dc.subject.discipline Microbiology en
dc.subject.discipline Mikrobiologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154924

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu renner.pdf 1.966Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record