Broilerihybridien aktiivisuus ja kävelykyky

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154913
Title: Broilerihybridien aktiivisuus ja kävelykyky
Author: Ivanov, Dea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154913
http://hdl.handle.net/10138/193723
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää eroja viiden kaupallisen broilerihybridin kävelykyvyssä ja aktiivisuudessa. Hypoteesina oli, että broilerihybridien väliset erot näkyvät kävelytestin ja muunnellun latency to lie- eli LTL-testin tuloksissa, videomateriaalissa ja tuotantotuloksissa. Kukkoja oli viittä kaupallista, yleisesti käytettyä broilerihybridiä, joista yksi oli hitaampikasvuinen, luomu- ja free range -tuotantoon käytetty hybridi. Sukupuolilajitellut 350 kukkoa (65-75 lintua/hybridi) jaettiin satunnaisesti 25 numeroituun karsinaan hybrideittäin (5 karsinaa/hybridi). Lintujen rehunkulutusta ja kasvua seurattiin koko kokeen ajan viikottain. Lintujen kävelykyky arvioitiin teuraspäivinä kävelytestillä ja muunnellulla LTL-testillä (koepäivät 15, 19, 22, 32, 36, 43 ja 49). Kaikille linnuille tehtiin ylimääräinen kävelytesti myös päivinä 27 ja 40. Lintujen käyttäytymistä videoitiin koepäivinä 12, 17, 25, 34 ja 41. Tarkkailtaviksi valittiin satunnaisesti kuusi värjättyä lintua per hybridi (yhteensä 30 lintua). Videoista analysoitiin jokaiselta päivältä kaksi 10 minuutin pituista jaksoa, joista kirjattiin ylös muutokset lintujen aktiivisuudessa (lintujen ryömintä- ja kävelysummat, seisoma- ja makuufrekvenssit ja kokonaismakuu- ja seisoma-aika). Lintujen tuotantotulosten ja kävelykyvyn väliset yhteydet testattiin Kendallin korrelaatiolla. Hybridillä oli erittäin merkitsevä vaikutus kävelykykyyn mitattuna kävelytestillä (p= 0,001). Hybridillä ei ollut merkitsevää vaikutusta lintujen muunnellun LTL-testin tuloksiin (p=0,394). Erittäin merkitsevä negatiivinen korrelaatio LTL-testitulokseen oli elopainolla (p=0,000) ja kävelytestin arvosanalla (p=0,000). Hybridillä oli erittäin merkitsevä vaikutus lintujen elopainoon (p=0,000). Hybridillä ei ollut merkitsevää vaikutusta lintujen videoista mitattuun aktiivisuuteen. Lintujen aktiivisuus korreloi negatiivisesti tarkkailupäivän ja kävelytestin arvosanan kanssa. Lintujen suurempi rintalihasten paino (p=0,001), elopaino (p=0,008) ja rintalihassaanto (p=0,008) huononsivat lintujen kävelytestin arvosanaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record