Broilerihybridien aktiivisuus ja kävelykyky

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154913
Titel: Broilerihybridien aktiivisuus ja kävelykyky
Författare: Ivanov, Dea
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154913
http://hdl.handle.net/10138/193723
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstrakt: Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää eroja viiden kaupallisen broilerihybridin kävelykyvyssä ja aktiivisuudessa. Hypoteesina oli, että broilerihybridien väliset erot näkyvät kävelytestin ja muunnellun latency to lie- eli LTL-testin tuloksissa, videomateriaalissa ja tuotantotuloksissa. Kukkoja oli viittä kaupallista, yleisesti käytettyä broilerihybridiä, joista yksi oli hitaampikasvuinen, luomu- ja free range -tuotantoon käytetty hybridi. Sukupuolilajitellut 350 kukkoa (65-75 lintua/hybridi) jaettiin satunnaisesti 25 numeroituun karsinaan hybrideittäin (5 karsinaa/hybridi). Lintujen rehunkulutusta ja kasvua seurattiin koko kokeen ajan viikottain. Lintujen kävelykyky arvioitiin teuraspäivinä kävelytestillä ja muunnellulla LTL-testillä (koepäivät 15, 19, 22, 32, 36, 43 ja 49). Kaikille linnuille tehtiin ylimääräinen kävelytesti myös päivinä 27 ja 40. Lintujen käyttäytymistä videoitiin koepäivinä 12, 17, 25, 34 ja 41. Tarkkailtaviksi valittiin satunnaisesti kuusi värjättyä lintua per hybridi (yhteensä 30 lintua). Videoista analysoitiin jokaiselta päivältä kaksi 10 minuutin pituista jaksoa, joista kirjattiin ylös muutokset lintujen aktiivisuudessa (lintujen ryömintä- ja kävelysummat, seisoma- ja makuufrekvenssit ja kokonaismakuu- ja seisoma-aika). Lintujen tuotantotulosten ja kävelykyvyn väliset yhteydet testattiin Kendallin korrelaatiolla. Hybridillä oli erittäin merkitsevä vaikutus kävelykykyyn mitattuna kävelytestillä (p= 0,001). Hybridillä ei ollut merkitsevää vaikutusta lintujen muunnellun LTL-testin tuloksiin (p=0,394). Erittäin merkitsevä negatiivinen korrelaatio LTL-testitulokseen oli elopainolla (p=0,000) ja kävelytestin arvosanalla (p=0,000). Hybridillä oli erittäin merkitsevä vaikutus lintujen elopainoon (p=0,000). Hybridillä ei ollut merkitsevää vaikutusta lintujen videoista mitattuun aktiivisuuteen. Lintujen aktiivisuus korreloi negatiivisesti tarkkailupäivän ja kävelytestin arvosanan kanssa. Lintujen suurempi rintalihasten paino (p=0,001), elopaino (p=0,008) ja rintalihassaanto (p=0,008) huononsivat lintujen kävelytestin arvosanaa.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post