Runsaan ja niukan laitumen vaikutus hevosten insuliiniresistenssiin

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154898
Julkaisun nimi: Runsaan ja niukan laitumen vaikutus hevosten insuliiniresistenssiin
Tekijä: Karlsson, Elina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154898
http://hdl.handle.net/10138/193727
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan laiduntamisen vaikutuksia hevosten kuntoluokkaan ja insuliiniherkkyyteen. Tutkimuksen hypoteesina oli, että runsaalla laitumella hevoset lihovat niukan laitumen eläimiä enemmän ja että näiden hevosten glukoosi-, insuliini ja NEFA-vasteet glukoosirasituskokeessa laidunkauden jälkeen viittaisivat suurempaan insuliiniresistenssiin. Tutkimuksessa oli 22 suomenhevostammaa, jotka laidunsivat ympäri vuorokauden joko runsaalla viljellyllä peltolaitumella tai niukalla osittaisella luonnonlaitumella toukokuun lopusta syyskuun alkuun. Koe suoritettiin MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (nyk. Luonnonvarakeskus) Ypäjällä 2011. Tutkimus toteutettiin täydellisesti satunnaistettuna lohkokokeena. Hevosilta määritettiin ennen laidunkauden alkua ja sen jälkeen elopaino, kuntoluokka, vyötärönympärys sekä ihonalaisen rasvakerroksen paksuus. Glukoosirasituskoe suoritettiin 16 hevoselle (8 kummastakin ruokintaryhmästä) ennen laidunkauden alkua ja sen jälkeen. Glukoosirasituskokeessa hevosille annosteltiin laskimonsisäisesti glukoosia, minkä jälkeen eläimiltä kerättiin verinäytteitä glukoosi-, insuliini- ja NEFA-vasteiden seuraamiseksi. Keväällä ennen laidunkautta ruokintaryhmien välillä ei ollut eroja kehon koostumuksessa ja insuliini-, glukoosi- sekä NEFA-vasteissa glukoosirasituskokeessa. Syksyllä runsaan laitumen hevosten kuntoluokan mediaani, elopaino ja vyötärönympärys olivat suuremmat kuin niukalla laitumella. Niukalla laitumella laiduntaneiden hevosten glukoosin sekä NEFA:n poistuminen oli hitaampaa ja puoliintumisaika suurempi kuin runsaan laitumen hevosten. Insuliinivasteiden monimuotoisuus vaikeutti insuliiniherkkyyden minimal model- estimaattien laskemista. Kaksi kolmasosaa insuliiniherkkyyden estimaateista luokiteltiin insuliiniresistenssiä ilmaiseviksi tai epäuskottaviksi (äärimmäinen insuliiniresistenssi tai –herkkyys). Laidunten laatuerot aiheuttivat vain vähäisiä muutoksia hevosten insuliiniresistenssistatuksessa. Runsas laidunruokinta ei suurentanut hevosten insuliiniresistenssiä ääreiskudoksissa suhteessa osittaiseen luonnonlaitumeen, eikä vaikeuttanut hevosten kykyä ylläpitää normaalia veren glukoosipitoisuutta eläinten lihomisesta huolimatta. Hypoteesin vastaisesti niukalla laitumella laiduntaneet hevoset sen sijaan ilmensivät suurempaa rasvakudoksen insuliiniresistenssiä. Hevoset olivat jo keväällä verrattain insuliiniresistenttejä, mikä saattoi johtua suomenhevosen mahdollisesta sisäsyntyisestä taipumuksesta pieneen insuliiniherkkyyteen.The aim of this study was to investigate the effect of cultivated pasture and semi-natural grassland on body condition and insulin sensitivity in horses. The main hypothesis was that the horses would fatten more when grazing on cultivated pasture compared to semi-natural grassland, and that insulin, glucose and non-esterified fatty acid (NEFA) responses to i.v. glucose challenge would indicate higher degree of insulin resistance of these horses. The experiment was carried out between May–September 2014 at a research farm of the former MTT Agrifood Research Finland (now Natural Resources Institute Finland) in Ypäjä. Body weight, body condition score, waist circumference, and fat thickness were measured before and after grazing season. Intravenous glucose tolerance tests (IVGTT) were performed on 16 horses (8 of each group) in May and September. A dose of glucose was administered through a jugular vein catheter. Multiple blood samples were then collected to assess glucose, insulin and NEFA responses. There were no differences between treatments in body measurements, or glucose, insulin, and NEFA responses to IVGTT before grazing. Horses grazing on cultivated pasture had higher body weight, median body condition score and waist circumference compared to horses on semi-natural grassland in September. Slower glucose clearance rate and a smaller decrease in NEFAs during IVGTT was noticed in horses grazing on semi-natural grassland compared to those on cultivated pasture after grazing season. Minimal Model estimates on insulin sensitivity were compromised by the large variation in insulin responses to glucose challenge. Two thirds of the Si estimates were classified as insulin resistant or implausible (extreme insulin resistance or sensitivity). The differences in pasture composition between high-yielding cultivated pasture and semi-natural grassland induced only minor changes in the insulin resistance status of grazing Finnhorse mares. Grazing on the cultivated pasture did not increase the level of peripheral insulin resistance compared to semi-natural grassland or compromise horses’ ability to maintain normal blood glucose concentration in spite of their fattening. Contrary to the hypothesis, horses grazing on semi-natural grassland expressed higher degree of insulin resistance in adipose tissue. Horses were rather insulin resistant already before grazing which may be derived from a possible innate tendency to low insulin sensitivity of Finnhorse.
Avainsanat: insuliiniresistenssi
laidun
luonnonlaidun
suomenhevonen


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot