Försäljning av närmat i gårdsbutik : kundernas attityder och motiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154904
Title: Försäljning av närmat i gårdsbutik : kundernas attityder och motiv
Author: Nystén, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154904
http://hdl.handle.net/10138/193747
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Over the last decade the focus on locally produced food has notably grown in Finland. The same trend has been visible globally for longer, but the trend has picked up speed in recent years. This is visible by assessing the amount of media attention and the growing interest shown by consumers. This master’s thesis focuses on local food, and specifically on what the consumers value when buying locally produced food in a farm shop. It also studies their attitudes and motivations related to local food and organic products. The material that is used for the study originates from a farm in Southern Finland. The farm’s focus lies on selling all that is produced directly to the consumer via their own farm shop. The study was carried out using a questionnaire that was given to the customers visiting a farm shop in the summer of 2014. 54 customers in the farm shop of Mörby gård filled out a questionnaire consisting of 27 questions. The questionnaire featured both open-end questions and questions with given answers to choose from. The data was analysed with both qualitative and quantitative methods. Most of the participants were female, and more than three quarters had a degree from either a vocational university or a university. The two most commonly used borders for what can be defined as locally produces was the municipality or the county where one resides. Most of the participants identified taste as an important aspect when they buy products in the farm shop. Simultaneously a great many stated that the price wasn’t that important, or they had a neutral viewpoint for this factor. As a negative aspect of shopping for local food in a farm shop participants stated the amount of logistical effort it takes when one has to drive out to a lot of different places in order to get a hold of all the products one wants to buy. At the same time many stated that they value the fact that they can see the production site and the animals for themselves when they visit the farm shop. The study didn’t find that one’s income affected how important one found the price aspect to be. Neither was there statistically significant correlation between how many times per week a person cooked food and the importance of the price aspect.De senaste åren har trenden som uppmärksammar närproducerad mat vuxit sig starkare i Finland. Samma trend har existerat redan en längre tid på en global nivå, och nu har konceptet fått luft under vingarna även här. Detta syns exempelvis som ökad mediauppmärksamhet och ett växande intresse för närmat bland konsumenterna. Pro gradu-avhandlingen behandlar temat närmat, specifikt granskar den vad konsumenterna värdesätter med försäljning av närmat i en gårdsbutik. Därtill strävar avhandlingen till att kartlägga gårdsbutikens kunders motiv och värderingar gällande närmat och ekologiska produkter. Materialet som undersöks härstammar från en gård i södra Finland. Gårdens fokus ligger på att sälja allt som produceras direkt åt konsumenten via den egna gårdsbutiken. Studien utfördes med hjälp av ett frågeformulär som delades ut åt kunderna i en gårdsbutik sommaren 2014. 54 kunder i gårdsbutiken på Mörby gård svarade på enkäten bestående av 27 frågor. Enkäten utgjordes dels av flervalsfrågor, dels av öppna frågor. Datat analyserades med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Främst kvinnor besvarade enkäten, och drygt tre fjärdedelar av deltagarna hade en yrkeshögskole- eller universitetsexamen. Som gräns för vad som räknas som närproducerat var den egna kommunen eller det egna länet de främst förekommande åsikterna. Smaken var en viktig aspekt för många då de köper varor i gårdsbutiken. Samtidigt ansåg en stor del av deltagarna att priset inte var så viktigt, alternativt förhöll de sig neutralt till prisaspekten. Som nackdelar med att köpa närproducerade matvaror via en gårdsbutik angavs de logistiska trubbel som uppstår, då man som konsument måste köra omkring till många olika ställen för att få ihop de matvaror man vill köpa. Ändå värdesatte många det faktum att de själva får se verksamheten på gården i samband med gårdsbutiksbesöket. I denna studie påverkade inte ens inkomstnivå hur viktigt man ansåg att priset var. Inte heller fanns det ett samband mellan hur många gånger per vecka man tillredde mat och hur viktigt priset var.
Subject: närmat
närproducerat
konsument
attityd
motiv
gårdsbutik
direktförsäljning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record