Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2017 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/193767

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_21_2017.pdf 1.078Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2017 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2017
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2017
ISBN: 978-952-11-4850-7
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/193767
Abstract: Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2017 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemälaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä, BOD7 määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 60 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai keskiarvoa. Testisuureesta ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10–20 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %. Kiitos osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
vesianalyysi
jätevesi
kiintoaines


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record