La música orquestal peruana de 1945 a 2005 : Identidades en la diversidad

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5690-1
Julkaisun nimi: La música orquestal peruana de 1945 a 2005 : Identidades en la diversidad
Tekijä: Petrozzi-Stubin, Clara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: Peruvian orchestral music 1945–2005. Identities in diversity Peruvian music for orchestra has not been studied as a whole before, and is hardly known by Peruvian musicians and public. The aim of the thesis is to give a panoramic view of Peruvian orchestral music after 1945, study the particular historical context in which these works were created and how they reflect the search for a musical identity of its own, be it individual, local, national or Latin American. Identity is a construction that changes permanently, and individuals can share many identities at the same time. This is a central issue in multicultural societies as the Peruvian, and music is an important mean for constructing cultural identity. The hypothesis of this research is that orchestral work is a medium for Peruvian composers to express their relationship with traditional and popular musics of the country in different ways, from quotation of melodies to a more abstract appropiation of concepts or suggestive title references. Representative works by selected composers, of different techniques, styles or special reception are chosen and analyzed. Research methodology includes analysis of works with various methods according to their stylistic and technical features, in order to find the particular ways in which composers have approached or expressed diverse identities. The investigation shows that Peruvian orchestral music includes works in the main stylistic trends and using the main compositional techniques of the modernist and postmodern periods. It also shows that the construction and expression of particular identities through the study and use of other Peruvian musical traditions is a constant interest shared by composers of different age and esthetic. In a multicultural society as the Peruvian, characterized by its diversity, different forms of transcultural composition are an important mean of dealing with identity issues in music. This thesis also includes for the first time a list of all orchestral works composed in the country or by Peruvian composers in the period, their composers and genres. KEYWORDS: Peruvian music, contemporary music for orchestra, identityPerulainen orkesterimusiikki vuosina 1945–2005. Identiteettejä moninaisuudessa Perulainen orkesterimusiikki ei ole ennen tutkittu kokonaisuudessaan ja on vähän tunnettu jopa perulaisten muusikkojen keskuudessa. Tutkimus tarjoaa yleiskuvan perulaisen taidemusiikin kehityksestä viime vuosikymmeninä orkesterimusiikin kautta ja tarkastelee, miten perulaiset säveltäjät rakentavat henkilökohtaisia, paikallisia, kansallista tai latinalaisamerikkalaista identiteettejään musiikissaan. Väitöskirja vastaa peruskysymyksiin aiheesta, kuten millaista perulainen moderni orkesterimusiikki on, ketkä ovat sitä säveltäneet, miten sitä on sävelletty ja mikä on sen merkitys niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Identiteetti on alati muuttuva rakennelma, ja yksilöt voivat edustaa erilaisia identiteettejä samanaikaisesti. Tämä on keskeinen seikka perulaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Musiikki on vuorostaan tärkeä keino ilmentää identiteettiä. Työ tutkii perulaista orkesterimusiikkia osana tiettyä musiikkihistoriallista kontekstia. Modernina ja postmodernina aikana perulainen taidemusiikki integroituu enenevässä määrin kansainväliseen musiikkimaailmaan. Samalla siinä näkyy jatkuva pyrkimys erottua eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta valtavirrasta ja tulkita omaa todellisuutta sekä kulttuurillisia juuria musiikin kautta. Väitöskirjan hypoteesina on, että vuorovaikutus muiden perulaisten musiikkikulttuurien kanssa on tässä pyrkimyksessä keskeinen väline, jonka keinot vaihtelevat melodian lainauksesta abstraktien käsitteiden omaksumiseen ja viittaukseen otsikon avulla. Työhön on kuulunut orkesteriteosluettelon laatiminen, säveltäjien haastatteluja ja tärkeitä säveltäjiä, tekniikoita tai tyylejä edustavien teosten analyyseja. Tutkimus osoittaa, että perulaiset orkesteriteokset kuuluvat aikakauden tärkeimpiin tyylillisiin suuntauksiin ja käyttävät monipuolisesti erilaisia sävellystekniikoita. Iältään ja estetiikaltaan erilaiset säveltäjät ovat olleet kiinnostuneita maan toisista musiikkiperinteistä, käyttäen erilaisia keinoja yhdistääkseen niitä orkesterimusiikkiinsa. Perulaisessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa kulttuurienvälinen sävellys on tärkeä keino käsitellä identiteettikysymys musiikissa.
URI: URN:ISBN:978-952-10-5690-1
http://hdl.handle.net/10138/19395
Päiväys: 2009-09-12
Avainsanat: musiikkitiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
lamusica.pdf 10.59MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot