Locus Bonus : The Relationship of the Roman Villa to its Environment in the Vicinity of Rome

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6450-0
Title: Locus Bonus : The Relationship of the Roman Villa to its Environment in the Vicinity of Rome
Author: Viitanen, Eeva-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Department of Archaeology
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this study is to examine the relationship of the Roman villa to its environment. The villa was an important feature of the countryside intended both for agricultural production and for leisure. Manuals of Roman agriculture give instructions on how to select a location for an estate. The ideal location was a moderate slope facing east or south in a healthy area and good neighborhood, near good water resources and fertile soils. A road or a navigable river or the sea was needed for transportation of produce. A market for selling the produce, a town or a village, should have been nearby. The research area is the surroundings of the city of Rome, a key area for the development of the villa. The materials used consist of archaeological settlement sites, literary and epigraphical evidence as well as environmental data. The sites include all settlement sites from the 7th century BC to 5th century AD to examine changes in the tradition of site selection. Geographical Information Systems were used to analyze the data. Six aspects of location were examined: geology, soils, water resources, terrain, visibility/viewability and relationship to roads and habitation centers. Geology was important for finding building materials and the large villas from the 2nd century BC onwards are close to sources of building stones. Fertile soils were sought even in the period of the densest settlement. The area is rich in water, both rainfall and groundwater, and finding a water supply was fairly easy. A certain kind of terrain was sought over very long periods: a small spur or ridge shoulder facing preferably south with an open area in front of the site. The most popular villa resorts are located on the slopes visible from almost the entire Roman region. A visible villa served the social and political aspirations of the owner, whereas being in the villa created a sense of privacy. The area has a very dense road network ensuring good connectivity from almost anywhere in the region. The best visibility/viewability, dense settlement and most burials by roads coincide, creating a good neighborhood. The locations featuring the most qualities cover nearly a quarter of the area and more than half of the settlement sites are located in them. The ideal location was based on centuries of practical experience and rationalized by the literary tradition.Tutkimuksen tavoitteena on analysoida roomalaisen villan suhdetta ympäristöönsä. Villa oli roomalaisen maaseutuelämän keskiössä sekä maatalouden että virkistäytymisen kannalta. Roomalaiset maatalousoppaat antavat ohjeita maatilan paikan valitsemiseen. Ihanteellinen paikka oli loiva etelän- tai idänpuoleinen rinne terveellisellä alueella, hyvässä naapurustossa. Tie, purjehduskelpoinen joki tai meri tarvittiin tuotteiden kuljettamiseen ja maatilan tuli sijaita kaupungin tai kylän lähellä, jotta tuotteita voitiin myydä. Tutkimusalue sijaitsee Rooman ympäristössä, joka oli keskeinen alue villan kehityksen kannalta. Aineisto koostuu arkeologisista asuinpaikoista, antiikin kirjallisuudesta ja piirtokirjoituksista sekä ympäristöä käsittelevästä tiedosta. Paikanvalinnan ajallisien muutosten hahmottamiseksi kaikki mahdolliset asuinpaikat 600-luvulta eKr. 400-luvulle jKr. otettiin huomioon. Paikkatietojärjestelmiä käytettiin analyyseissa. Tutkittavana oli kuusi paikan ominaisuutta: geologia, maaperä, vesi, maanpinnan muodot, näkyvyys sekä suhteet teihin ja asutuskeskuksiin. Geologia oli merkittävä rakennusmateriaalien hankkimisen sekä rakennuksen vakauden kannalta ja suuret, 100-luvulla eKr. perustetut villat sijaitsevat usein lähellä rakennuskivien hankinta-alueita. Maatila pyrittiin hankkimaan hyvältä viljelyalueelta jopa suurimman asutustiheyden aikana 1. vuosisadalla jKr. Veden saanti on alueella kohtuullisen helppoa, sillä sademäärä on melko korkea ja pohjavettä on saatavilla. Tietyt maanpinnan muodot, etelänpuoleiset harjanteiden reunat ja niiltä ulkonevat niemekkeet, olivat suosittuja hyvin pitkän aikaa. Suosituimmat villa-alueet sijaitsivat suurimpaan osaan muuta Rooman aluetta näkyvillä rinteillä. Näkyvä villa vahvisti omistajansa sosiaalista ja poliittista asemaa, kun taas villassa oleskelu antoi tunteen yksityisyydestä. Alueen tieverkko oli hyvin tiheä ja varmisti hyvät yhteydet joka puolelle. Paras näkyvyys, tihein asutus sekä suurin määrä teiden varsille tehtyjä hautoja osuvat kaikki samalle alueelle, joka muodostaa keskeisen hyvän naapuruston. Eniten hyviä ominaisuuksia omaavia paikkoja voidaan pitää ihanteellisina ja ne kattavat tutkimusalueesta noin neljäsosan. Yli puolet kaikista asuinpaikoista sijaitsee näillä alueilla. Ihanteellisen paikan käsite perustui vuosisatojen käytännölliseen kokemukseen, joka kiteytettiin maatalousoppaiden ohjeisiin.
URI: URN:ISBN:978-952-10-6450-0
http://hdl.handle.net/10138/19448
Date: 2010-10-02
Subject: arkeologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
locusbon.pdf 5.347Mb PDF View/Open
plates.pdf 7.292Mb PDF View/Open
cover.pdf 91.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record