Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5706-9 http://hdl.handle.net/10138/19451
Title: Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa
Alternative title: Consumption and the lifestyle of the high nobility in eighteenth-century Sweden
Author: Ilmakunnas, Johanna
Other contributor: Vainio-Korhonen, Kirsi
Kuisma, Markku
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of History
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, historiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-09-26
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5706-9
http://hdl.handle.net/10138/19451
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Consumption and the lifestyle of the high nobility in eighteenth-century Sweden This monograph is an analysis of the lifestyle, consumption and private finances of the Swedish high nobility during the eighteenth century (ca 1730 1795). It describes the lifestyle of one noble house, the House of Fersen. The Fersen family represents the leading political, economic and cultural elite in eighteenth-century Sweden. The analysis concentrates on Count Carl von Fersen (1716 1786) and his brother Count Axel von Fersen (1719 1794), their spouses and children. Carl von Fersen was a courtier whilst Axel von Fersen was an officer and one of the leaders of the Francophile Hat party. His son, Axel von Fersen the younger, was in his time an officer and a favourite of Gustavus III, King of Sweden, as well as a favourite and trusted confidant of Marie-Antoinette, Queen of France. The research is based upon the Fersen family s private archives, the Counts personal account books, probate inventories, letters and diaries. The study discusses the Fersens landed property and investments in ironworks and manufacturing, the indebtedness of the high nobility, high offices in civil administration, the militia and at court, as well as marriages as the foundations of noble wealth and power. It analyses the Count von Fersens revenue and expenditure, their career options and personal expenses, their involvement in the building and decorating of palaces, and the servants in service of the Fersen family as well as the ideal nobleman and his consumption. Central themes are inheritance, children s education, marriages and ladies preparing their trousseaux, the nobility ordering luxury goods from France, the consumption of Counts and Countesses before and after marrying and having children, the pleasures of a noble life as well as the criticism of luxury and sumptuousness. The study contributes to the large body of research on consumption and nobility in the eighteenth century by connecting the lifestyle, consumption and private finances of the Swedish high nobility to their European context. Key words: nobility, Fersen, lifestyle, consumption, private finances, Sweden, eighteenth centuryTeoksessa analysoidaan ylhäisaatelin elämäntapaa, kulutustottumuksia ja yksityistaloutta Ruotsissa 1700-luvulla (noin 1730 1795). Työ paneutuu yhden aatelissuvun, kreivillisen von Fersen -suvun, elämäntapaan. Fersenit edustivat Ruotsin valtakunnan johtavaa poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista eliittiä 1700-luvulla. Tutkimus keskittyy kreivi Carl von Ferseniin (1716 1786) ja hänen veljeensä kreivi Axel von Ferseniin (1719 1795) sekä heidän puolisoihinsa ja lapsiinsa. Carl von Fersen oli hovimies, Axel von Fersen oli puolestaan upseeri, valtiomies ja yksi ranskalaismielisen hattupuolueen johtohahmoista. Hänen poikansa Axel von Fersen nuoremmasta (1755 1810) tuli aikanaan upseeri sekä Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n suosikki ja Ranskan kuningattaren Marie-Antoinetten suosikki ja henkilökohtainen uskottu. Tutkimus perustuu Fersenien suvun yksityisarkistoihin, kreivien henkilökohtaisiin tilikirjoihin, perukirjoihin, kirjeisiin ja päiväkirjoihin. Työssä syvennytään Fersenien tuloihin eli maaomaisuuden, ruukkien ja manufaktuurien tuottoon, ylhäisaatelin velkaantumiseen, korkeisiin virkoihin hovissa, siviilihallinnossa ja armeijassa sekä avioliittoihin aatelisen vaurauden ja vallan perustana. Analyysi kohdistuu Fersenien tuloihin ja menoihin, kreivien uramahdollisuuksiin ja henkilökohtaisiin menoihin, samoin kuin heidän rakennuttamiinsa ja sisustamiinsa linnoihin ja palatseihin sekä Fersenien palveluksessa olleisiin palvelijoihin. Myös ihanteellisen aatelismiehen ja aatelisnaisen kuluttamista tarkastellaan. Keskeisiä teemoja ovat perintö ja lasten kasvatus sekä avioliitot; aatelisnaisten kapiot, aatelin Ranskasta tilaamat ylellisyysesineet, kreivien ja kreivittärien kuluttaminen ennen ja jälkeen avioliiton solmimisen ja lasten syntymisen sekä aatelisen elämän nautinnot, samoin kuin laaja yleiseurooppalainen ylellisyyskritiikkikin. Teos liittyy laajaan aatelia ja kuluttamista 1700-luvulla käsittelevään tutkimustraditioon kytkemällä Ruotsin ylhäisaatelin elämäntavan, kulutuksen ja yksityistalouden eurooppalaiseen kontekstiin. Asiasanat: aateli, Fersen, elämäntapa, kulutus, Ruotsi, 1700-luku
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kuluttam.pdf 4.660Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record