Yhden äänen muotokuvia : Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, taiteiden tutkimuksen laitos, yleisen kirjallisuustieteen oppiaine fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Art Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för konstforskning sv
dc.contributor.author Hekanaho, Pia Livia fi
dc.date.accessioned 2010-11-25T10:09:05Z
dc.date.available 2010-11-25T10:09:05Z
dc.date.issued 2006-11-11 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:952-10-3387-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19515
dc.description.abstract The present dissertation belongs to the tradition of queer theoretical and feminist literary scholarship. The study deals with the literary works of Marguerite Yourcenar (1903-1987), who was the first woman ever to be elected to the French Academy. The study seeks to lead an acclaimed classical French author into a dialogue with the characteristically Anglo-American queer theory and American tradition of queering Lacanian psychoanalysis. Queering the psychoanalytic notions of homosexuality and the categories of perversion and pervert will be elaborated in the present study. The main corpus of the scrutiny consists of five pieces of fiction written in French by Yourcenar. The first person narration and especially récit genre maintain a narrative strategy that the study explores with reference to the representations of non-normative genders and sexualities. Analyzing various radically queer aspects of Yourcenar's texts, the study focuses on the topical questions of masculinity in men, women, and texts. The study also discusses the representations of sexual desire between men, and the various constructions of male homosexuality in Yourcenar's fiction. The present study addresses Yourcenar's fiction from the points of view of female masculinity and textual female masculinity. The investigation finds its study questions and methodology in the area of queer studies, especially queer theoretical literary scholarship and the queer history and historiography of sexuality. That is why the study approaches Yourcenar's fiction in the context of historical and literary representations of male homosexual love and desire. The articulation of the closet, or textual and discursive strategies of sexual secrecy especially concerning male homosexuality, is simultaneously constructed and deconstructed in Yourcenar's fiction, as the analysis indicates. The study analyzes the Yourcenarian queer textual strategies with reference to concepts such as the epistemology and rhetoric of the closet, and the structure of the open secret as a part of the rhetoric of queer or non-straight sexuality. The present investigation puts the queer, non-normative representations of gender and sexuality in the centre of the Yourcenarian oeuvre and studies, ascertaining the strong bond between Yourcenar's work and the history, tradition, and the modern strategies of representing male homosexuality and queerness. en
dc.description.abstract Tutkimus keskittyy queer-teoreettisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta ranskalaisen kirjailijan Marguerite Yourcenarin (1903-1987) teoksiin. Tutkimuksen pääasiallisen analyysikorpuksen muodostaa viisi Yourcenarin proosateosta. Teosluennoissa keskitytään erityisesti maskuliinisuuden, miesten välisen halun sekä seksuaalisen salaisuuden ja vihjaamisen rakenteiden analysoimiseen temaattisella ja kerronnallisella tasolla. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sukupuolen ja heteroseksuaalisesta normista "poikkeavan" seksuaalisuuden rakentumista teosten kerronnassa. Yourcenarin teosten keskushenkilönä on lähes poikkeuksetta homoseksuaalinen mies, ja teosten keskeiset emotionaaliset ja seksuaaliset suhteet ovat nimenomaan miesten välisiä. Tämä ominaispiirre on pantu merkille aiemmassa Yourcenar-tutkimuksessa mutta ohitettu yleensä vähin äänin. Tässä tutkimuksessa Yourcenarin teokset kontekstualisoidaan miesten homoseksuaalisuuden kirjallisten representaatioiden jatkumoon ja analysoidaan teoksista hahmottuvia strategioita, joilla miesten välinen halu ja rakkaus tehdään näkyväksi. Tässä keskeinen analyysiväline on seksuaalisen salaisuuden tekstuaalista ja sosiaalista dynamiikkaa kuvaava "kaapin" (engl. closet) käsite, jonka avulla tutkitaan Yourcenarin teoksista hahmottuvia seksuaalisen tiedon samanaikaisen konstruoimisen ja dekonstruoimisen rakenteita. Toinen tutkimukselle keskeinen teoreettinen käsite on naismaskuliinisuuden käsite (female masculinity). Tutkimuksessa osoitetaan, että Yourcenarin kirjallista toimintaa on perusteltua lähestyä tekstuaalisen naismaskuliinisuuden käsitteen avulla. Tutkimus osallistuu keskusteluun psykoanalyysin ja queer-teorian suhteista. Useissa työn teosluennoista tutkitaan psykoanalyyttisen teorian ja erityisesti lacanilaisen psykoanalyysin toisin lukemisen antinormatiivista potentiaalia. Homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisesta dynamiikasta "poikkeava" halu ei tällöin hahmotu poikkeamaksi tai patologiaksi. Näin teosluennoissa painotetaan perversion käsitteen luovaa, tuottavaa potentiaalia toisin kuin tähänastisissa psykoanalyyttisissä, feminiinisen ja maternaalisen käsitteisiin keskittyvissä lukutavoissa on tehty. Tutkimuksessa painotetaan naismaskuliinisen toimijuuden mahdollisuutta ja tarjotaan siten vaihtoehtoinen tapa tulkita heteroseksuaalisen naiseuden normeihin sopimattoman naispuolisen kirjailijan teoksia ja tekstuaalisia strategioita. Teosluentojen lähtökohtana on ajatus tekstuaalisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen ristikkäisyydestä, jonka tulkitaan luonnehtivan yhtä lailla lukijan kuin kirjailijankin asemaa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject yleinen kirjallisuustiede fi
dc.title Yhden äänen muotokuvia : Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Pyrhönen, Heta fi
dc.opn Savolainen, Matti fi
dc.opn Kosonen, Päivi fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yhdenaan.pdf 1.242Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record