Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1999

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/195937

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot 1999
Tekijä: Kansaneläkelaitos Kela; Social Insurance Institution of Finland Kela; Folkpensionsanstalten FPA
Kuuluu julkaisusarjaan: T15:6
ISSN: 1455-3899
Kuvaus: Julkaisu sisältää keskeiset tilastot kolmesta asumisen tukijärjestelmästä: yleisestä asumistuesta, eläkkeensaajien asumistuesta ja opintotuen asumislisästä. Kahdesta ensin mainitusta tilastot esitetään rinnasteisina (samat tiedot kummastakin); asumislisä poikkeavan rakenteensa takia käsitellään erillisenä. Tilastoja on asumistukea saavista ruokakunnista/henkilöistä, maksetuista asumistuista, asumiskustannuksista, keskimääräisistä tuloista, asumistuella tuetusta asumisesta. Opintotuen asumislisästä julkaistaan tilastoja sille ominaisista piirteistä: asumislisää saavien opiskelijoiden asumismuodosta, oppilaitosasteesta ja opiskelijoiden maksamista vuokrista. Julkaisussa on runsaasti kunnittaisia tilastoja, opiskelijoista asuinkunnan ohella myös oppilaitoksen sijaintikunnan mukaisia tilastoja. Aikasarjat antavat hyvän taustan tukijärjestelmien kehityksen arvioimiselle. Julkaisun tilastot ovat vuodelta 1999.Sivumäärä 156
URI: http://hdl.handle.net/10138/195937
Päiväys: 2000-06-28
Avainsanat: opintotuen asumislisä
asumisen tuki
Asiasanat (ysa): asumistuki
tilastot
Tilaushinta: 0 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä Kuvaus
Kelan_asumistukitilasto_1999.pdf 1.307MB PDF Avaa tiedosto Julkaisu

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot