Everyday beliefs about food and health

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3287-1
Title: Everyday beliefs about food and health
Author: Saher, Marieke
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, psykologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, psykologiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-08-04
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3287-1
http://hdl.handle.net/10138/19745
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The series of studies addresses several everyday beliefs about food and health from the perspective of everyday thinking and paranormal beliefs. They are "you are what you eat" beliefs, attitudes towards genetically modified and organic foods, and belief in alternative medicine. The survey studies included from 239 to 3261 Finnish participants. It was found that food consumption can have far-stretching consequences for the impressions of the eater in a "you are what you eat" manner. The results also demonstrated that belief in alternative medicine was related to belief in the paranormal, as were to a lesser degree attitudes towards genetically modified and organic foods. The study also addressed paranormal beliefs and belief in alternative medicine from the perspective of category observance. Paranormal believers as well as believers in alternative medicine were much more liberal than skeptics in violating categorical boundaries and attributed, for example, intentionality (mental) to body growth (biological) and life (biological) to energy (physical). In addition, the study addressed the relation of these attitudes and beliefs with preferred thinking style. The results demonstrated that belief in alternative medicine was especially appealing to intuitive thinkers, while rational thinking was unrelated to it. The same pattern was demonstrated for negative attitudes towards genetically modified food and positive attitudes towards organic food. In addition, it was demonstrated, however, that such unscientific notions may exist not instead of but parallel with "better knowledge". In sum, the present thesis contributes to the understanding of superstitious elements in various everyday attitudes and beliefs, and investigates their relationship with general inclinations towards belief in the paranormal. It appears that some very common everyday beliefs and attitudes about food and health contain elements of a superstitious nature. Involving conceptual enmeshment they go beyond mere associations, and can coincide with scientifically valid views on the same topic.Arkiajattelussa muodostetaan jatkuvasti käsityksiä ja uskomuksia asioista ja tapahtumista ympärillämme. Ruokaan ja terveyteen liittyen ne voivat koskea asioita kuten onko tietty ruoka terveellinen, mistä johtui vatsatauti ja auttoivatko lääkkeet. Usein nämä käsitykset ja uskomukset ovat samansuuntaisia, joskin hieman suurpiirteisimpiä, kuin asiantuntijoiden näkemykset. Joskus arkiajattelulla päädytään kuitenkin päinvastaiseen kantaan kuin tieteellisellä ajattelulla, eikä arkista kantaa välttämättä hetkauta rationaalinen vasta-argumentti. On esitetty, että jotkut tällaiset uskomukset muistuttavat peräti taikauskoa. Tässä kyselytutkimuksessa tarkasteltiin neljää tällaista arkiuskomusta: "olet mitä syöt" -ajattelu, asenteet luomu- ja geenimanipuloidun (GM) ruoan suhteen ja uskominen vaihtoehtolääkintään. Ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin, että ihmiset tekevät toisistaan päätelmiä pelkän ruokavalion perusteella: terveellisesti ruokailevia pidettiin mm. kurinalaisempina, mutta myös epämiellyttävämpinä kuin muita. Tutkimus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen oliko kyseessä taikauskoinen ajattelu, jossa ruoan katsotaan ikään kuin saastuttavan persoonallisuuden, vai normaali arkiajattelu. Luomu- ja GM-asenteet sen sijaan olivat lievästi yhteydessä taikauskoisuuteen siten, että taikauskoiset suhtautuivat muita kielteisemmin geenimanipuloituun ruokaan ja myönteisemmin luomuruokaan. Vaihtoehtolääkinnän tehoon uskominen oli voimakkaammin yhteydessä taikauskoisuuteen: mitä enemmän vastaajat uskoivat vaihtoehtolääkintään, sitä enemmän he uskoivat myös sellaisiin paranormaaleihin ilmiöihin kuten astrologiaan, telepatiaan tai vaikka kädestä ennustamiseen. Jatkotutkimuksessa todettiin, että niin vaihtolääkintään kuin paranormaaleihin ilmiöihin uskomiseen liittyy valmius ylittää mielessään biologian, fysiikan ja psykologian välisiä rajoja, soveltaen käsitteet yhdestä kategoriasta johonkin toiseen. Näin tehden voisi kuvailla esimerkiksi energiaa (fysiikasta) "elävänä" (biologiasta) tai vaikka "pahana" (psykologiasta). Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, että osallistujien koulusivistyksessä olisi ollut puutteita, vaan rationaalisella tiedolla ei ollut lainkaan yhteyttä näihin uskomuksiin. Jopa keskenään ristiriitaisia taikauskoisia ja rationaalisia käsityksiä ilmiöistä esiintyi rinnakkain, eivätkä jälkimmäiset lainkaan kumonneet taikauskoa. Tämä selittänee sen, että joskus arkiuskomukset eivät horju juuri minkään argumentin vaikutuksesta.
Subject: psykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
everyday.pdf 193.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record