Om naturens förvandlingar : Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga tänkande : Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3644-6
Julkaisun nimi: Om naturens förvandlingar : Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga tänkande : Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken
Tekijä: Mansikka, Jan-Erik
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2007-09-15
Kieli: sv
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3644-6
http://hdl.handle.net/10138/19794
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: TRANSFORMATIONS OF NATURE Science, Knowledge and Freedom in the Early Thinking of Rudolf Steiner. Perspectives on Waldorf Education in the light of the History of Ideas Waldorf Education is based on the worldview that Rudolf Steiner (1861-1925) developed to a wide-ranging anthroposophical movement in the first decades of the 20th century. This thesis takes as its departure the early thinking of Rudolf Steiner that precedes anthroposophy, and its main purpose is to uncover the tradition of ideas represented in Steiner´s early life and which, in different ways, have emerged in the practice of Waldorf Education. Through systematic analysis I attempt to bring to light different aspects of Steiner’s early thinking: his concept of science, his epistemological startingpoints and his philosophy of freedom. By departing from J. W. Goethe’s qualitative concept of science, Steiner strove in his early works to formulate a monistic worldview which appears to be closely related to the Romantic Movement and its philosophy of nature. Characteristic traits of his thinking are, on the one hand, a critique of a one-sided enlightenment and, on the other hand, an aspiration to see the world as a living organic unity. Human beings can, by developing our intuitive faculties, get a deeper understanding of the indissoluble relationship between man and nature. Against this background Steiner´s early thinking can be read as a special kind of romantic development narrative. Steiner’s early thinking also opens the way for romantic perspectives on Waldorf Education. It appears that many central aims and conceptions in Waldorf Education can be illuminated by the epistemological perspective upon which Steiner elaborated early in his life. An organic curriculum, phenomenological didactics and high ideal of freedom can be considered seen as educational applications of conceptions that played an important role in Goethe and his age. Thus, Waldorf Education provides in our contemporary society an exceptional set of educational values: a holistic education with romantic undertones.Waldorfpedagogiken är ett kontroversiellt och säreget pedagogiskt alternativ som grundar sig på en antroposofisk världsåskådning med Rudolf Steiner (1861-1925) som förgrundsgestalt. Avhandlingens syfte är att, med utgångspunkt i Steiners tidiga skrifter, försöka avtäcka den idéhistoriska tradition som Steiner i sina unga år representerade och som, på olika sätt, flyter in i Waldorfpedagogikens praktik. Rudolf Steiner var, fram till sekelskiftet 1900, en mångsidig och aktiv skriftställare som stod nära det akademiska etablissemanget. Med utgångspunkt i J. W. Goethes kvalitativa vetenskapssyn försvarade han en monistisk ontologi som visar sig nära besläktad med romantikens naturfilosofiska tradition. Karakteristiskt för Steiners tidiga tänkande var att betrakta världen mot bakgrund av en levande organisk enhet. Kännetecknande för denna tradition var ytterligare att människan tillskrevs en förmåga att, genom utvecklandet av en intuitiv kunskapsdimension, få en fördjupad förståelse för människans och naturens oupplösliga förhållande. Mot denna bakgrund kan Steiners hela tidiga filosofi läsas som en slags romantisk utvecklingsberättelse. Steiners tidiga tänkande öppnar också vägen för romantiska perspektiv på Waldorfpedagogiken. Det visar sig att många centrala Waldorfpedagogiska målsättningar och föreställningar också kan begripas utifrån det naturfilosofiska perspektiv som den tidiga Steiner företrädde. Waldorfpedagogikens alternativ i dagens västerländska skolvärld erbjuder därför en alldeles särskild uppsättning pedagogiska värderingar - en holistisk pedagogik med romantiska undertoner.
Avainsanat: pedagogik
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
omnature.pdf 1.644MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot