Synnynnäiset kehityshäiriöt suomalaisessa nautapopulaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208499
Title: Synnynnäiset kehityshäiriöt suomalaisessa nautapopulaatiossa
Author: Kovalainen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Production Animal Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208499
http://hdl.handle.net/10138/198880
Thesis level:
Abstract: Naudoilla esiintyy synnynnäisiä kehityshäiriöitä 1 tapaus 100-500 syntynyttä vasikkaa kohden. Perinnöllisiä kehityshäiriöitä on löydetty 200-350 kpl. Näiden lisäksi myös kromosomaaliset häiriöt sekä elinympäristön teratogeenit voivat aiheuttaa naudoille kehityshäiriöitä. Merkitys isossa mittakaavassa on pieni, mutta joskus yksittäiseen karjaan syntyvä usea elinkelvoton vasikka voi aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita. Keinosiemennyksen yleistyttyä sukusiitos on lisääntynyt, kun pientä määrää sonneja voidaan käyttää suurelle määrälle lehmiä. Sukusiitos altistaa perinnöllisille kehityshäiriöille. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon Suomessa esiintyy vasikoilla synnynnäisiä kehityshäiriöitä, millaisia ne ovat ja ovatko Suomessa löydetyt tapaukset samanlaisia kuin kirjallisuudessa esitetyt. Lisäksi etsittiin uuden tyyppistä kehityshäiriötä, jossa olisi mahdollisesti perinnöllinen tausta. Aineistona työssä oli FABA Osuuskunnan epämuodostumarekisterin tiedot vuosilta 2008-2012 ja Eviran vasikkaobduktioiden löydösten koosteaineisto vuosilta 1999-2013. Faban aineisto sisälsi 2585 ilmoitettua epämuodostumatapausta ja Eviran aineistossa oli tiedot 2425 vasikasta, joita oli lähetetty obduktioon luomisen tai sairauden syyn selvitystä varten. Suomessa esiintyy vasikoiden kehityshäiriöitä vähän, ilmoitettuja epämuodostumia oli 0,14-0,16 % kaikista syntyneistä vasikoista. Tilastollisesti merkitseviä rotueroja epämuodostumariskissä löytyi ayrshiren ja holsteinin väliltä sekä suomenkarjan eri rotujen välillä. Faban aineistossa yleisimmät epämuodostumat olivat yleisepämuodostumat sekä raajojen ja pään epämuodostumat. Yli puolet ilmoitetuista tapauksista olivat elinkelvottomia (1356 kpl / 2585 kpl). Eviran aineistossa luomisen syistä 11,3 % (103 kpl / 916 kpl) ja sairauden syistä 4,9 % (74 kpl / 1509 kpl) oli kehityshäiriöitä. Yleisimmät kehityshäiriöt luoduissa vasikoissa olivat usean elimen kehityshäiriö, luuston ja nivelten kehityshäiriö sekä sydämeen kohdistuneet kehityshäiriöt. Usean elimen kehityshäiriö -tapauksista 54 % (20 kpl / 37 kpl) olivat rodultaan ayrshirejä ja valtaosa niistä olivat tulleet tutkittavaksi vuosina 2012-2013. Elinyhdistelmät olivat samankaltaisia. Sairauden vuoksi kuolleissa vasikoissa kolme yleisintä kehityshäiriötä olivat sydämen, ruuansulatuskanavan ja usean elimen kehityshäiriöt. Tulosten perusteella vasikoiden synnynnäiset kehityshäiriöt eivät ole merkittävä kuolinsyy Suomen nautapopulaatiossa. Jatkoselvittelyä voisi tehdä Eviran aineiston ayrshirevasikoista, joilla oli usean elimen kehityshäiriö, sillä perinnöllisyyden näkökulmasta nämä tapaukset olisivat muita kiinnostavampia. Lähihistoriassa ongelmia aiheuttanut Schmallenberg-virus kuitenkin osoitti, että Suomessa teratogeenit ovat tulevaisuudessa todennäköisimmät kehityshäiriöiden aiheuttajat. Lisäksi satunnaisia, ilman selvää syytä ilmaantuvia kehityshäiriöitä voi esiintyä yksittäisiä tapauksia.
Discipline: Production Animal Medicine
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
Produktionsdjurens hälso- och sjukvård


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kovalainen Jaana tutkielma2_2017.pdf 542.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record