Sex differences in cognitive functions : a study of same-sex and opposite-sex twin pairs

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Psykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Vuoksimaa, Eero
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20041473
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19900
dc.description.abstract Studies concerning cognitive sex differences have indicated that, on average, females outperform males in some verbal abilities, whereas males outperform females in some visual-spatial abilities. Prenatal hormones play important role in sexual differentiation. Presence of androgens is believed to cause male brain differentiation. According to animal studies prenatal exposure to testosterone in females can result in masculinized behaviour or physiological traits. Human studies of possible masculinization of females from opposite-sex twin pairs are controversial. Some studies have indicated that female members of opposite-sex twins may be masculinized in some traits, while other studies show no evidence of masculinization. Hence the aim of the present study is to investigate sex differences and possible masculinization of cognitive functions in young adult twins. Subjects (N=336) were recruited from the ongoing longitudinal FinnTwin16 study of Finnish twins born in 1974-1979. Results indicate female superiority in verbal and executive functions and male superiority in visual and working memory functions. Further, in female members of opposite-sex twin pairs the visual abilities were enhanced to the male level. However, they still outperformed males in verbal and executive functions. In male members of opposite-sex twin pairs there were no signs of better performance in functions that favored females. Nor there were evidence of reduced performance in functions that favored males. This study suggests that there occurs masculinization of cognitive functions in females who have a male co-twin. In contrast, males with female co-twins are not feminized in their cognitive functions. These results indicate some benefits of twinship in female members of opposite-sex twin pairs in cognitive abilities. Whether the masculinization is a result of organizational effects of prenatal testosterone or postnatal environmental influences could not be resolved. Future research, with control over environmental influences, is needed to determine the origin of masculinization of cognitive abilities. en
dc.description.abstract Kognitiivisten toimintojen sukupuolieroja koskevat tutkimukset osoittavat naisten olevan keskimäärin miehiä parempia joissakin verbaalisissa kyvyissä, kun taas miehet ovat keskimäärin naisia parempia joissakin visuaalis-spatiaalisissa toiminnoissa. Raskauden aikaiset hormonit ovat tärkeitä sukupuolien erilaistumisessa. Eläintutkimusten mukaan naaraiden altistuminen mieshormoneille raskauden aikana saattaa johtaa fyysisten ominaisuuksien tai käyttäytymisen muuttumisen sellaiseksi, joka on enemmän koiraalle ominaista (maskulinisaatio). Ihmisillä voidaan mahdollista maskulinisaatiota tutkia kaksosilla. On olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat maskulinisaatiota naisilla, joilla on kaksosveli. Toisaalta osassa tutkimuksissa ei ole merkkiä siitä, että naiset joilla on kaksosveli, poikkeaisivat muista naisista. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää eroavatko naiset, joilla on kaksosveli, niistä naisista joilla on kaksossisko kognitiivisissa toiminnoissa. Tämän tutkimuksen koehenkilöt (N=336) olivat nuoria aikuisia kaksosia käynnissä olevasta suomalaisesta Nuorten Kaksosten Terveystutkimuksesta (FinnTwin16). Koehenkilöt olivat syntyneet 1974-1979. Tulosten mukaan naiset olivat keskimäärin miehiä parempia verbaalisissa tehtävissä ja toiminnan ohjauksessa. Miehet taas olivat keskimäärin naisia parempia visuaalisissa tehtävissä ja kuulonvaraisessa työmuistissa. Eri sukupuolta olevien kaksosparien naisten visuaalinen suoritus oli parantunut samalle tasolle kuin miesten suoritus. Samalla he olivat miehiä parempia verbaalisissa tehtävissä ja toiminnan ohjauksessa. Eri sukupuolta olevien kaksosparien miesten suoritus naisia suosivissa tehtävissä ei ollut parantunut. Eikä heidän suorituksensa miehiä suosivissa tehtävissä ollut huonontunut. Tutkimus osoittaa, että naiset joilla on kaksosveli saattavat olla maskuliinistuneita kognitiivisissa toiminnoissa. Sen sijaan miehet, joilla on kaksossisko, eivät näyttäisi olevan alttiita kognitiivisten toimintojen feminisaatiolle. Tutkimus tuo esiin kaksosuuden hyödyn kognitiivisissa kyvyissä naisilla, joilla on kaksosveli. Vaikka tulokset tukevat hypoteesia, että raskauden aikaisen testosteronille altistumisella on maskulinisoivaa vaikutusta, ei tämän tutkimuksen perusteella voida sanoa johtuuko tämä sittenkään raskauden aikaisesta hormoniympäristöstä vai syntymän jälkeisistä kokemuksista. Tulevissa tutkimuksissa tulisi ottaa huomioon ympäristötekijöitä, jotta voitaisiin selvittää kognitiivisten toimintojen maskuliinistumisen alkuperää. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject cognitive en
dc.subject sex differences en
dc.subject twins en
dc.subject masculinization en
dc.subject kognitiivinen fi
dc.subject sukupuolierot fi
dc.subject kaksoset fi
dc.subject maskulinisaatio fi
dc.title Sex differences in cognitive functions : a study of same-sex and opposite-sex twin pairs en
dc.title.alternative Sukupuolierot kognitiivisissa toiminnoissa : tutkimus kaksosilla fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20041473

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sexdiffe.pdf 128.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record