Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus : Erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20021148
Title: Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus : Erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille?
Author: Nikkanen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2001
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20021148
http://hdl.handle.net/10138/19909
Thesis level: master's thesis
Discipline: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli edesauttaa emootioiden arkkitehtuurin ymmärtämistä. Kosslynin ja Koenigin (1995) malli johti meidät muodostamaan hypoteesin, jonka mukaan emotionaalinen järjestelmä jakaantuu kahteen erilliseen alijärjestelmään. Toinen näistä järjestelmistä käsittelisi myönteisiä emootioita ja toinen kielteisiä. Ensimmäisen hypoteesimme mukaan oikea hemisfääri olisi erikoistunut kielteisten ärsykkeiden käsittelyyn ja vasen hemisfääri myönteisten ärsykkeiden käsittelyyn. Toinen hypoteesimme käsitteli hemisfäärien välisen asymmetrian muuttumista henkilön emotionaalisen tilan mukaan. Tämän hypoteesin mukaan tietynlaisen emotionaalisen tilan aikaansaaminen syventäisi hemisfäärien välistä asymmetriaa. Tässä yhteydessä puhumme ärsykkeen "kuumasta" käsittelystä. Koetehtävänämme oli myönteisten, neutraalien ja kielteisten ärsykkeiden emotionaalisen latauksen arviointi. Esitimme ärsykkeet joko oikeaan tai vasempaan näkökentän puoliskoon (ns. jaetun näkökentän menetelmä), jolloin saatoimme verrata oikean ja vasemman hemisfäärin suoriutumista sekä itsenäisinä että keskenään. Tulokset eivät tukeneet hypoteesejamme. Mielenkiintoisin esiin noussut ilmiö oli se, että oikea hemisfääri käsitteli neutraaleja ärsykkeitä nopeammin kuin vasen hemisfääri, mutta vain saatettuamme ensin osanottajan myönteiseen emotionaaliseen tilaan.
Subject: emootio
hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria
emotionaalisen tilan aikaansaaminen
emotionaalinen lataus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hemisfaa.pdf 179.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record