Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoiva normalisaatio

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Psykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Psykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Hulsi, Antti
dc.date.issued 1998
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe19991435
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19950
dc.description.abstract Näköjärjestelmän monikerrosmalleja voidaan soveltaa yksinkertaisiin ärsykkeen kallistuskulman erottelutehtäviin. Kuitenkin myös testiärsykkeen ympäristössä olevat ärsykkeet vaikuttavat testiärsykkeen havaitsemiseen. Ne voivat esimerkiksi aiheuttaa testiärsykkeen havaitun kallistuskulman siirtymisen, tilt-illuusion. Sijainniltaan erillään olevien psykofyysisten mekanismien välisiä vuorovaikutuksia ei tunneta hyvin. Tutkimuksessa mitattiin sekä pelkän testiärsykkeen että kallistetuilla ärsykkeillä ympäröidyn testiärsykkeen kallistuskulman erottelua. Koehenkilöiden kallistuksen erottelukyky heikkeni, kun testiärsykkeen pituuden ja leveyden suhdetta eli sivusuhdetta pienennettiin. Kallistetut ympäröivät ärsykkeet aiheuttivat tilt-illuusion, jonka voimakkuus riippui ympäröivien ärsykkeiden kallistuskulmasta. Testiärsykkeen sivusuhteen pienentäminen voimisti tilt-illuusiota. Ympäröivien ärsykkeiden kontrastin polariteetti ei vaikuttanut tilt-illuusion voimakkuuteen. Tuloksia mallinnettiin vektorisummamallilla. Mallissa ärsykkeen kallistuskulman edustus perustuu perustason suodattimien vasteita summaavaan mekanismiin. Malli ennustaa pelkän testiärsykkeen kallistuskulman erottelukyvyn heikkenemisen testiärsykkeen sivusuhdetta pienennettäessä. Mallissa epälineaarinen normalisaatio vaimentaa perustason suodattimien vasteita. Paikalliseen normalisaatioon vaikuttavat testiärsykkeen kohdalla olevien suodattimien vasteet. Kallistuskulmavalikoivaan, alueelliseen normalisaatioon vaikuttavat ympäristön suodattimien vasteet. Alueellisen normalisaation takia malli ennustaa ympäröivien ärsykkeiden kallistuskulman vaikutuksen tilt-illuusion voimakkuuteen. Testiärsykkeen sivusuhdetta muutettaessa muuttuu testiärsykkeen pinta-alakin. Vektorisummamallilla ja normalisaatiolla ei voitu mallintaa tilt-illuusion voimakkuuden suurenemista testiärsykkeen sivusuhdetta pienennettäessä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject Tilt-illuusio fi
dc.subject vektorisummamalli fi
dc.subject normalisaatio fi
dc.subject perustason suodattimet fi
dc.subject mekanismien vuorovaikutukset fi
dc.title Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoiva normalisaatio fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Cognitive science en
dc.subject.discipline Kognitiotiede fi
dc.subject.discipline Kognitionsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe19991435

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiltillu.pdf 241.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record