Toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus C-hepatiitin hoidossa verrattuna standardihoitoon. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151377
Title: Toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus C-hepatiitin hoidossa verrattuna standardihoitoon. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.
Author: Konttinen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Thesis level: master's thesis
Abstract: Hepatitis C virus disease is transmitted through blood. Chronic hepatitis C causes liver damages such as liver fibrosis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. It is estimated that there are approximately 20 000 - 30 000 patients infected with hepatitis C virus in Finland. For many years pegylated interferon and ribavirin has been standard of care. However standard of care causes side effects and an adequate treatment response can't be achieved with it. There have been effective direct-acting antivirals available on market which are directed against structural proteins and enzymes of the virus from 2014 onward. These second generation direct-acting antivirals are effective, safe and well tolerated. The only disadvantage is the high price of these medicines which restricts them for severe liver damage patients. More information about cost-effectiveness of second generation direct-acting antivirals is needed to support the decision making. The aim of this master thesis is to describe current care, guidelines, and costs of hepatitis C in Finland. Thesis also describes the principles of economic evaluation and systematic literature review. The purpose of the thesis is to assess cost-effectiveness of second generation direct-acting antivirals versus standard of care in treating of hepatitis C by means of systematic literature review and evaluate the quality of cost-effectiveness analyses. Previously published studies were used to analyze the cost-effectiveness of second generation direct-acting antivirals. In total of 435 references were found through systematic literature search. In addition, two studies were found from the bibliographies of already included studies. Altogether 26 studies were included in the systematic review of which 25 were original studies and one was previously published systematic literature review. The most relevant data of the studies was gathered and analyzed. The quality of the studies was assessed by using three checklists. It is difficult to make conclusions about cost-effectiveness of second generation direct-acting antivirals based on previously published reviews because only one review was found through systematic literature search. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of second generation direct-acting antivirals varied between dominance and 1 135 655 € /QALY compared to standard of care. When compared to another second generation direct-acting antiviral, ICER of second generation direct-acting antivirals varied between dominance and 65 281 € /QALY. It was also analyzed how stage of liver damage affects the incremental costeffectiveness of second generation direct-acting antivirals. The ICER of second generation direct-acting antivirals was between 299 € - 85 195 € /QALY when treating patients with cirrhosis. When treating non-cirrhotic patients, the ICER of second generation direct-acting antivirals was between 2182 € - 177 679 € /QALY.The connection between funder of the study and the ICER of second generation direct-acting antivirals was also analyzed. The ICER was 1717 € - 86 056 € /QALY in studies funded by pharmaceutical company. The ICER was 299 € - 1 135 655 € /QALY in studies funded by other party. Based on the results of the thesis second generation direct-acting antivirals might be cost-effective compared to current standard of care in treating hepatitis C. The cost-effectiveness ratio of second generation direct-acting antivirals is lower in cirrhotic patients than in non-cirrhotic patients. The incremental cost-effectiveness ratio is lower when pharmaceutical company funds a study. The quality of the cost-effectiveness analyses included in the thesis varied greatly which makes it difficult to draw conclusions and interpretate the results. This study has several strengths. First, literature search was conducted systematically and transparently. Second, quality of the reviewed studies included was assessed by care. Finally, reporting of the results is transparent and repeatable. The study has also some limitations. Selection of the reviewed studies, data extraction and quality assessment of the studies was conducted by one person which may increase the possibility of human error.C-hepatiitti on veren välityksellä tarttuva virussairaus. Krooninen C-hepatiitti aiheuttaa maksavaurioita, kuten maksafibroosia, maksakirroosia ja maksasyöpää. Suomessa arvioidaan olevan 20 000 - 30 000 C-hepatiittiviruksen kantajaa. Aiemmin C-hepatiitin standardihoito on perustunut pegyloidun interferonin ja ribaviriinin yhdistelmähoitoon. Standardihoidolla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta ja hoidosta on aiheutunut potilaille haittavaikutuksia. Vuodesta 2014 lähtien markkinoille on tullut uusia tehokkaita viruksen rakenneproteiineja ja entsyymejä vastaan tarkoitettuja virusspesifisiä lääkkeitä C-hepatiitin hoitoon. Toisen polven virusspesifiset lääkkeet ovat tehokkaita, turvallisia ja hyvin siedettyjä. Niiden ainoa haitta on korkea hinta, jonka vuoksi lääkkeiden käyttöä on jouduttu rajoittamaan ainoastaan vakavasta maksavauriosta kärsiville potilaille. Terveydenhuollossa käytettävissä olevat varat ovat rajalliset, joten tietoa toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan päätöksenteon tueksi. Tämän pro gradu-tutkielman teoriaosuudessa kuvataan C-hepatiitin hoito ja hoitokäytännöt Suomessa sekä C-hepatiitista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi kuvataan taloudellisen arvioinnin ja järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät ja käsitteet. Tutkielman tavoitteena on järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla arvioida C-hepatiitin hoidossa käytettävien toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta standardihoitoon verrattuna. Lisäksi arvioidaan järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu. Tutkielman aineistona käytettiin aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia, joissa on arvioitu toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta. Kirjallisuushaun perusteella löytyi yhteensä 435 viitettä. Lisäksi järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen artikkelien viiteluettelosta löytyi kaksi mukaanottokriteerit täyttävää artikkelia. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen valittiin lopulta 25 alkuperäistutkimusta ja yksi aiemmin julkaistu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksista kerättiin ja taulukoitiin keskeiset tiedot. Tutkimusten laatua arvioitiin kolmella eri laadunarviointiin käytettävällä tarkistuslistalla. Toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta ei voitu tehdä johtopäätöksiä aikaisempien tutkimusten perusteella, koska kirjallisuushaun perusteella löytyi vain yksi aiemmin julkaistu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Tutkielman perusteella toisen polven virusspesifisten lääkkeiden inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde (ICER) vaihteli dominanssin ja 1 135 655 € /QALY:n välillä verrattuna standardihoitoon. Kun toisen polven virusspesifistä lääkettä verrattiin vaihtoehtoiseen toisen polven virusspesifiseen lääkkeeseen, ICER vaihteli dominanssin ja 65 281 € /QALY:n välillä. Kun arvioitiin maksavaurion vaikutusta toisen polven virusspesifisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuuteen, havaittiin että kirroottisilla potilailla toisen polven virusspesifisten lääkkeiden ICER vaihteli 299 € - 85 195 € /QALY:n välillä. Ei-kirroottisilla potilailla ICER vaihteli 2182 € - 177 679 € /QALY:n välillä. Kun arvioitiin aineiston pohjalta tutkimusten rahoittajan yhteyttä kustannusvaikuttavuuteen, havaittiin että tutkimuksen rahoittajan ollessa lääkeyhtiö, ICER vaihteli 1717 € - 86 056 € /QALY:n välillä. Muun tahon rahoittamissa tutkimuksissa ICER vaihteli 299 € - 1 135 655 € /QALY:n välillä. Tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusteella toisen polven virusspesifiset lääkkeet saattavat olla kustannusvaikuttavia standardihoitoon tai muuhun aktiivihoitoon verrattuna. Toisen polven virusspesifisten lääkkeiden ICER euroa per QALY oli alhaisempi maksavaurion vakavuuden lisääntyessä. Lääkeyritysten rahoittamissa tutkimuksissa ICER oli keskimäärin alhaisempi kuin muun tahon rahoittamissa tutkimuksissa. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu vaihteli, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja luotettavien johtopäätösten tekemistä. Tutkielman vahvuutena on järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi toteutettu kirjallisuushaku, laadunarviointi ja tulosten raportointi. Heikkoutena on yhden henkilön suorittama kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen tutkimusten valinta, tiedonkeruu ja laadunarviointi, jolloin inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa.
URI: URN:NBN:fi-fe201801151377
http://hdl.handle.net/10138/199532
Date: 2017
Subject: hepatitis C
second generation direct-acting antiviral
cost-effectiveness
systematic review
C-hepatiitti
toisen polven virusspesifinen lääke
kustannusvaikuttavuus
järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Discipline: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu_RiikkaKonttinen_Final.pdf 2.513Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record